Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde

Het onderzoeksdomein van de geomatica en landmeetkunde is zeer ruim en omvat zowel de lokalisatie en identificatie van objecten op het aardoppervlak als het beheer van die ruimtelijke informatie in geografische informatiesystemen. Ook juridische aspecten met betrekking tot het onroerend goed, het ruimtelijke bestuursrecht en de bouwkundige aspecten maken deel uit van de landmeetkunde. De geomatica-landmeetkunde is van nature een sterk interdisciplinaire en toegepaste wetenschap.

Het toegepast onderzoek sluit aan bij fundamenteel onderzoek.
Beide worden dan ook op een geïntegreerde wijze binnen de vakgroep Geografie beoefend. De klemtoon van het onderzoek in de landmeetkunde ligt sterk op het driedimensionale en de modellering van de wijzigende omgeving. Geomatische modellen en kennis worden gebruikt in een brede waaier van toepassingsvelden: beleid, ruimtelijke planning en stedenbouw, regionale ontwikkeling en administratieve organisatie. Verschillende fundamentele en toegepaste disciplines worden in de Master in de geomatica en de landmeetkunde uitgediept: geografische informatieverwerking, - als wetenschap én toepassingsgericht - topografie, bathymetrie, fotogrammetrie, satellietplaatsbepaling, teledetectie, digitale beeldanalyse. Daarnaast gaat er ook aandacht naar de juridische, organisatorische en geografische context zoals het kadaster, schatting van onroerende goederen, landschapskunde ... Die disciplines zijn essentieel in veel geledingen van de huidige kennismaatschappij en zijn onmisbaar geworden bij het inventariseren en beheren van de ruimte waarin wij leven, in het bijzonder het vastgoed.

Opbouw

Alle studenten hebben een pakket algemene vakken (55 sp), waaronder vastgoed en juridisch gerichte opleidingsonderdelen, opleidingsonderdelen met betrekking tot management en processing van geografische informatie, gespecialiseerde topografische vakken en een stage. Daarnaast kiezen de studenten 5 sp uit het studieaanbod van de Vlaamse Gemeenschap.

Verder kan gekozen worden uit één van de drie aangeboden minors (30 sp): Onderzoek, Onderwijs, en Economie en bedrijfskunde.
De onderzoeksrichting is ideaal voor wie zich specifiek naar de onderzoekswereld wil oriënteren, maar biedt ook een verdiepende vorming voor wie in studiebureaus of aan de overheid een toekomst wil uitbouwen. De onderzoeksrichting omvat keuzevakken die je toelaten de gewenste verdieping en verbreding te bereiken. Het volgen van de minor Onderzoek is dan ook een voortreffelijke voorbereiding op het doctoraat.
Studenten die kiezen voor de minor Onderwijs, nemen 30 sp van de lerarenopleiding in hun masterprogramma op. Na het behalen van hun masterdiploma kunnen ze dan de rest van de specifieke lerarenopleiding afwerken met o.m. de stage, of meteen van start gaan in het onderwijs in een (betaalde) LIO-baan (leraar-in-opleiding).
Met de minor Economie en bedrijfskunde volgen studenten voor 30 sp opleidingsonderdelen die hen laten kennis maken met de wereld van bedrijf en economie. De combinatie van de wetenschappelijke vorming en de competenties op vlak van economie en bedrijfskunde vormt een goede start van een loopbaan in de bedrijfswereld of binnen een regelgevend of adviesverstrekkend orgaan.
De tweejarige Master in de geomatica en de landmeetkunde heeft als sluitstuk een masterproef van 30 sp.

Arbeidsmarkt

Afgestudeerde Masters in de geomatica en de landmeetkunde worden zeer gewaardeerd op de arbeidsmarkt vanwege hun brede wetenschappelijke vorming, hun sterke oplossingsgerichte opleiding, zowel op het terrein als aan de computer, en hun sterk toegepast tijd-ruimtelijk denkvermogen. Ze kunnen terecht in tal van tewerkstellingsdomeinen maar voornamelijk in de wereld van de geografische informatieverwerking en -beheer.

+++/---
Als gespecialiseerde en wetenschappelijk gevormde landmeter worden ze ook gegeerd voor complexe opmetingen. Zo zijn heel wat afgestudeerden Master in de geomatica en de landmeetkunde van de UGent actief bij bathymetrische opnamen in binnen- of buitenland. Afgestudeerden kunnen zich ook vestigen als zelfstandig beëdigd landmeter-expert, schatter van onroerende goederen. Naast een beroepsactiviteit als landmeetkundige of GIS’er, bij de overheid of bij studiebureaus, zijn er ook mogelijkheden in het onderwijs.