Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde

Het onderzoeksdomein is zeer ruim en omvat zowel de lokalisatie en identificatie van objecten op het aardoppervlak als het beheer van die ruimtelijke informatie in geografische informatiesystemen. Ook juridische aspecten met betrekking tot het onroerend goed, het ruimtelijke bestuursrecht en de bouwkundige aspecten maken deel uit van de landmeetkunde.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Wetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Het onderzoeksdomein van de geomatica en landmeetkunde is zeer ruim en omvat zowel de lokalisatie en identificatie van objecten op het aardoppervlak als het beheer van die ruimtelijke informatie in geografische informatiesystemen. Ook juridische aspecten met betrekking tot het onroerend goed, het ruimtelijke bestuursrecht en de bouwkundige aspecten maken deel uit van de landmeetkunde. De geomatica-landmeetkunde is van nature een sterk interdisciplinaire en toegepaste wetenschap. Het toegepast onderzoek sluit aan bij fundamenteel onderzoek. Beide worden dan ook op een geïntegreerde wijze binnen de vakgroep Geografie beoefend. De klemtoon van het onderzoek in de landmeetkunde ligt sterk op het driedimensionale en de modellering van de wijzigende omgeving. Geomatische modellen en kennis worden gebruikt in een brede waaier van toepassingsvelden: beleid, ruimtelijke planning en stedenbouw, regionale ontwikkeling en administratieve organisatie. Verschillende fundamentele en toegepaste disciplines worden in de Master in de geomatica en de landmeetkunde uitgediept: geografische informatieverwerking - als wetenschap én toepassingsgericht, topografie, bathymetrie, fotogrammetrie, satellietplaatsbepaling, teledetectie, digitale beeldanalyse. Daarnaast gaat er ook aandacht naar de juridische, organisatorische en geografische context zoals het kadaster, schatting van onroerende goederen, landschapskunde ... Die disciplines zijn essentieel in veel geledingen van de huidige kennismaatschappij en zijn onmisbaar geworden bij het inventariseren en beheren van de ruimte waarin wij leven, in het bijzonder het vastgoed.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Het pakket algemene vakken (55 sp) bevat vastgoed en juridisch gerichte opleidingsonderdelen, opleidingsonderdelen met betrekking tot management en processing van geografische informatie, gespecialiseerde topografische vakken en een stage. Daarnaast kies je 5 sp uit het studieaanbod van de Vlaamse Gemeenschap. Verder kies je één van de twee aangeboden minors (30 sp): Onderzoek en Economie en bedrijfskunde.De onderzoeksrichting is ideaal voor wie zich specifiek naar de onderzoekswereld wil oriënteren, maar biedt ook een verdiepende vorming voor wie in studiebureaus of aan de overheid een toekomst wil uitbouwen. De onderzoeksrichting omvat keuzevakken die je toelaten de gewenste verdieping en verbreding te bereiken. De minor Onderzoek is dan ook een voortreffelijke voorbereiding op het doctoraat.
Met de minor Economie en bedrijfskunde volg je voor 30 sp opleidingsonderdelen die je laten kennismaken met de wereld van bedrijf en economie. De combinatie van de wetenschappelijke vorming en de competenties op vlak van economie en bedrijfskunde vormt een goede start van een loopbaan in de bedrijfs­wereld of binnen een regelgevend of adviesverstrekkend orgaan. De tweejarige masteropleiding in de geomatica en de landmeetkunde heeft als sluitstuk een masterproef van 30 sp. Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Afgestudeerde masters in de geomatica en de landmeetkunde worden zeer gewaardeerd op de arbeidsmarkt vanwege hun brede wetenschappelijke vorming, hun sterke oplossingsgerichte opleiding, zowel op het terrein als aan de computer, en hun sterk toegepast tijd-ruimtelijk denkvermogen. Ze kunnen terecht in tal van tewerkstellingsdomeinen, maar voornamelijk in de wereld van de geografische informatieverwerking en -beheer.
Als gespecialiseerde en wetenschappelijk gevormde landmeter worden ze ook gegeerd voor complexe opmetingen. Zo zijn heel wat afgestudeerden van de UGent actief bij bathymetrische opnamen in binnen- of buitenland.
Afgestudeerden kunnen zich ook vestigen als zelfstandig beëdigd landmeter-expert, schatter van onroerende goederen. Naast een beroepsactiviteit als landmeetkundige of GIS’er, bij de overheid of bij studiebureaus, zijn er ook mogelijkheden in het onderwijs.