Master of Science in de handelswetenschappen (commercieel beleid)

De masteropleiding handelswetenschappen opent de deur naar een kaderfunctie in het bedrijfsleven, waarbij leiding geven belangrijk is. Je hebt de keuze uit vijf afstudeerrichtingen: fiscaliteit, finance en risicomanagement, management en informatica, personeels- en organisatiemanagement en commercieel beleid.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De klemtoon van de opleiding Handelswetenschappen ligt op de organisatie van een onderneming en de manier waarop ze zaken doet. Je krijgt een goed inzicht in de structuur van de onderneming, de dynamiek binnen een bedrijf en de relaties met de stakeholders. Je leert je stakeholders beter begrijpen. Hierdoor kan je succesvolle bedrijfsbeslissingen nemen. Tijdens de masteropleiding verwerf je inzicht in één domein dat een belangrijke uitdaging vormt voor een onderneming. Zo word je voorbereid op een leidinggevende functie in één van de functionele managementdomeinen (bv. HRM, fiscaliteit, financiën). Je leert immers hoe een klant denkt, wat het belang van de fiscale omgeving is, hoe je een efficiënt personeelsbeleid ontwikkelt, hoe je IT inzet om de rentabiliteit te monitoren, waar je op let bij het financieren van nieuwe activiteiten of hoe je door een optimale structuur je strategische doelstellingen haalbaar maakt.

In ‘Commercieel beleid’ verwerf je inzicht in welke producten en diensten een organisatie moet ontwikkelen en aanbieden, welke service daarbij noodzakelijk is, welk prijsbeleid wordt gevoerd en welke communicatievormen relevant zijn voor verschillende marktsegmenten. Door de multidisciplinaire en ondernemende aanpak leer je verschillende inzichten uit economische, socio-psychologische en ICT domeinen op een duurzame en maatschappelijk verantwoordelijke manier te integreren. In de opleidingsonderdelen worden creatieve, ondernemende en analytische vaardigheden verder ontwikkeld en aangescherpt. Door een sterke integratie van casestudies, gastsprekers en/of bedrijfsopdrachten bouwt de afstudeerrichting eveneens een sterke brug tussen academische en professionele vaardigheden.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

In de master kies je voor één van de vijf afstudeerrichtingen. In elk van die afstudeerrichtingen loop je tijdens het tweede semester stage en volg je het vak ‘Strategisch management’ waaraan een business game is gekoppeld.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

De masteropleiding Handelswetenschappen opent de deur naar een kaderfunctie in het bedrijfsleven, waarbij leiding geven belangrijk is. Hierdoor beschik je over een brede waaier aan competenties. Zij laten je toe je te oriënteren binnen de vele uitdagingen van een moderne onderneming. Je oefent een job uit met verantwoordelijkheid, waar je persoonlijke voldoening uit haalt. Je kan ook bij de overheid, openbare instellingen of non-profitorganisaties aan de slag. Tot slot kan je ook als zelfstandige starten; bv. als accountant, fiscaal adviseur of managementconsulent.

Als afgestudeerde ‘Commercieel beleid’ kan je aan de slag bij organisaties die met marktonzekerheden omgaan of een marketingbeleid voeren of aspecten van een marketingbeleid ondersteunen; zoals marktonderzoeks-, consultancy- en communicatiebureaus.