Master of Science in de industriële farmacie

De interuniversitaire opleiding heeft tot doel je te bekwamen in de diverse functies die een industrieapotheker in een farmaceutisch bedrijf op zich kan nemen. Hiertoe behoren o.m. de productie en analyse van geneesmiddelen, de kwaliteitscontrole, de ontwikkeling van galenische vormen, de registratie van geneesmiddelenpreparaten, het klinisch onderzoek ...

master-na-masteropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De interuniversitaire master-na-masteropleiding Master in de industriële farmacie heeft als doelstelling apothekers te bekwamen in de diverse functies die een industrieapotheker in een farmaceutisch bedrijf op zich kan nemen. Hiertoe behoren o.m. de productie en analyse van geneesmiddelen, de kwaliteitscontrole, de ontwikkeling van galenische vormen, de registratie van geneesmiddelenpreparaten, het klinisch onderzoek, de regulatory affairs, de marketing van farmaceutische producten …

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

In het eerste en tweede semester worden de lessen aan de diverse deelnemende universiteiten gedoceerd: de UGent, KULeuven, VUB en UAntwerpen. In het eerste semester is er eveneens ruimte voor de voorbereiding van de masterproef. Het tweede semester gaat van start met een intensieve masterproefperiode (in samenwerking met een farmaceutisch bedrijf). Erna starten de lessen van de tweedesemestervakken en is er ruimte voor de verwerkings- en schrijffase van de masterproef. De masterproef mondt uit in een schriftelijke rapportering onder de vorm van een te verdedigen scriptie.

Arbeidsmarkt

De tewerkstellingsmogelijkheden voor industrieapothekers zijn rooskleurig. We vinden de industrieapothekers uiteraard terug in farmaceutische bedrijven. Zij fungeren er als verantwoordelijken voor de analyse of productie van geneesmiddelen, als kwaliteitsmanager … Wie bovendien beschikt over een commerciële geest en bedrijfservaring of een economische scholing, komt in aanmerking voor een job als product of sales manager, verantwoordelijke voor publiciteit en voorlichting, medical writer of andere meer commercieel-administratieve functies.Ook bepaalde functies in cosmeticabedrijven, ziekenhuisapotheken, de overheid en de voedingsindustrie behoren tot de tewerkstellingsmogelijkheden. Naast de Doctors in de farmaceutische wetenschappen worden industrieapothekers ook ingeschakeld in het wetenschappelijk onderzoek of fungeren ze als administratieve medewerkers in de medische departementen. Om in aanmerking te komen voor een officiële erkenning van industrieapotheker door het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid moet je, na het behalen van het diploma van Master in de industriële farmacie, een stageperiode doorlopen van minimum zes maanden in een farmaceutische productie-eenheid gevestigd binnen de EU. De stage als dusdanig maakt geen deel uit van het academisch opleidingsprogramma tot industrieapotheker. Studenten die na het afstuderen stage wensen te lopen, kunnen hiervoor terecht bij Prof. dr. T. De Beer.