Master of Science in de industriële wetenschappen: chemie

Voor het definitief vastleggen van het schakel- of voorbereidingsprogramma leg je je diploma (uit onderstaande lijst), vergezeld van het diplomasupplement, voor aan de faculteit via de trajectbegeleider. Staat jouw diploma niet in de lijst of moet je een traject volgen dat door de faculteit moet worden goedgekeurd, contacteer dan ook de trajectbegeleider.

De toelatingsvoorwaarden en het studieprogramma van het schakelprogramma wijzigen vanaf 2020-2021 met het oog op de start van de master circulaire bioprocestechnologie in 2021-2022.

- PBA chemie, optie milieutechnologie: 60 sp naar master, minor groene technologie

- PBA agro- en biotechnologie, optie voedingstechnologie: 90 sp naar master, minor voedingsprocestechnologie

De bacheloropleiding die toegang geeft tot deze master heet ‘bachelor in de bio-industriële wetenschappen’.

De toelatingsvoorwaarden hieronder zijn enkel geldig voor wie reeds gestart is in het schakelprogramma.

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
  • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
  • Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
 2. Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. 60 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
    • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: biochemie
    • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: chemie
    • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: milieuzorg
    • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: procestechnologie
   2. opleidingen oude structuur:
    • Gegradueerde in chemie
    • Gegradueerde in de medische laboratoriumtechnologie
    • Gegradueerde in farmaceutische en biologische technieken