Master of Science in de industriële wetenschappen: chemie

Voor het definitief vastleggen van het schakel- of voorbereidingsprogramma, moeten studenten hun diploma, vergezeld van het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit via de trajectbegeleider. Je kunt ook bij de trajectbegeleider terecht indien jouw diploma niet op de lijst voorkomt.

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
  • Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
  • Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Chemical Engineering
 2. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
  • Bachelor in de bio-industriële wetenschappen, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum de keuze 'Chemische procestechnologie' bevat
 3. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. MIN 3 SP - MAX 90 SP
   • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
   • Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
   • Bachelor in de chemie
   • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
   • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met inbegrip van 'architectuur')
  2. aantal studiepunten te bepalen door de faculteit
   • Bachelor of Engineering Technology
 4. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. MIN 3 SP - MAX 90 SP
   • Bachelor in de bio-industriële wetenschappen, met in het curriculum de keuzeoptie 'Milieutechnologie' of de keuzeoptie 'Voedingsprocestechnologie'
  2. aantal studiepunten te bepalen door de faculteit
   • Bachelor in de biowetenschappen, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum de optie Biotechnologie omvat.
 5. Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. MIN 39 SP - MAX 90 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
    • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: biochemie
    • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: milieuzorg
   2. opleidingen oude structuur:
    • Gegradueerde in de medische laboratoriumtechnologie
    • Gegradueerde in farmaceutische en biologische technieken
  2. 61 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: chemie
    • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: procestechnologie
   2. opleidingen oude structuur:
    • Gegradueerde in chemie