Master of Science in de industriële wetenschappen: landmeten

Voor het definitief vastleggen van het voorbereidingsprogramma, moeten studenten hun diploma (vermeld bij 'via voorbereidingsprogramma'), vergezeld van het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit via de trajectbegeleider. Je kunt ook bij de trajectbegeleider terecht indien jouw diploma niet op de lijst voorkomt.

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde
  • Bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde
 2. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. MIN 3 SP - MAX 90 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de architectuur
    • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
    • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met inbegrip van 'architectuur')
    • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen' leidend tot de titel van 'bio-ingenieur'
    • Master in de geografie
    • Master in de geologie
    • Master of Architecture
   2. opleidingen oude structuur:
    • Bio-ingenieur in de cel- en genbiotechnologie
    • Bio-ingenieur in de landbouwkunde
    • Bio-ingenieur in de milieutechnologie
    • Bio-ingenieur in de scheikunde
    • Bio-ingenieur in het land- en bosbeheer
    • Burgerlijk bouwkundig ingenieur
    • Licentiaat in de geologie
  2. aantal studiepunten te bepalen door de faculteit
   • Bachelor of Engineering Technology
   • Master in de architectuur
   • Master of Geography
   • Master of Geology
 3. Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. 66 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de bouw
    • Bachelor in de toegepaste architectuur
   2. opleidingen oude structuur:
    • Gegradueerde in bouw
  2. aantal studiepunten te bepalen door de faculteit
   • Bachelor in het vastgoed, afstudeerrichting: landmeten