Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur (stadsontwerp en architectuur)

De masteropleiding architectuur concentreert zich rond atelierwerk. Daarin staat architectuurontwerpen centraal. Er zijn twee afstudeerrichtingen. Stadsontwerp en architectuur, waar de ruimtelijke omgeving en het stedenbouwkundige kader bijzondere aandacht krijgt. Architectuurontwerp en bouwtechniek, waar nadruk ligt op het ontwerpmatige aspect, samen met de materialisatie en bouwtechnische aspecten.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Via de opleiding krijg je toegang tot brede én gespecialiseerde kennis over de architectuur en aanverwante kennisgebieden en het vakkenaanbod stelt je in staat om naar gelang je interesses en intellectuele sterktes een eigen profiel te ontwikkelen. Dat profiel kan variëren van een specialisatie in het bouwen, over expertise in stad en landschap tot architectuurhistorisch en -theoretisch onderzoek.

De masteropleiding wordt daarom aangeboden in twee afstudeerrichtingen. De afstudeerrichting Stadsontwerp en architectuur richt zich op het ontwerp van het gebouw in zijn omgeving. Ze introduceert studenten in de kennis en problematieken eigen aan het ontwerpen op grotere schaal, onder andere via het stadsontwerp.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Elke afstudeerrichting biedt architectuurwetenschappelijke en bouwtechnische plichtvakken aan die relevant zijn voor het bestudeerde schaalniveau. Bij elke afstudeerrichting hoort ook een architectuuratelier. Enkele ingenieursvakken en beroepsvoorbereidende vakken zijn gemeenschappelijk voor beide afstudeerrichtingen. Je vult verder zelf je programma aan met een keuze uit een aanbod van ontwerpstudio’s en keuzevakken. In de ontwerpstudio’s krijg je de gelegenheid om van dichtbij kennis te maken met de visie op het architectuurontwerp van de docent.

Een groot deel van het programma bestaat uit thematisch wisselende onderzoekseminaries die steunen op lopend onderzoek van stafleden (Bijzondere Vraagstukken) waaruit je kunt kiezen. Deze seminars bereiden voor op wetenschappelijk werk en sluiten inhoudelijk aan op de masterproef. In de masterproef werk je zelfstandig een ontwerp- of onderzoeksprobleemstelling uit.

De flexibele structuur van de masteropleiding stelt je in staat om ofwel grondig te specialiseren in een afstudeerrichting, of juist de volledige breedte van de architectuur te blijven bestrijken, van bouwdetail tot stad, van praktijk tot theorie.

Een deel van de masteropleiding wordt gedoceerd in het Engels. Dit bereidt Nederlandstalige studenten voor op de internationale omgeving waar ze na het afstuderen zullen terecht komen. Het Engelstalige luik van het programma bevordert tevens de instroom van buitenlandse gaststudenten. De opleiding stimuleert deelname aan internationale studentenuitwisseling (Erasmus) waarbij studenten aan buitenlandse universiteiten ervaring opdoen.

Arbeidsmarkt

Het diploma Ingenieurswetenschappen: architectuur biedt ruime beroepskansen in het brede en internationale werkveld van zowel de bouwsector als een breed gamma van aan de architectuur gerelateerde activiteiten. Sommige afgestudeerden vestigen zich als zelfstandig architect-ontwerper, na een stage van twee jaar bij een erkend architect-stagemeester en na erkenning door de Orde van Architecten. Anderen gaan aan de slag als ingenieur bouwstructuren, werfleider op grote projecten of specialiseren zich in duurzaam bouwen, klimatisatie enz.

Architectuurontwerp is steeds minder een individuele aangelegenheid en afgestudeerden zijn goed voorbereid op het samenwerken met andere architecten, stedenbouwkundigen of ingenieurs, voor opdrachten die gaan van constructieve detaillering tot landschapsontwerp. Dat kan in de privésector, maar ook in overheidsdiensten die begaan zijn met de gebouwde omgeving, met historische monumenten, infrastructuur of het landschap. Nog andere oud-studenten werken in de culturele sector of gaan verder in onderzoek en onderwijs in binnen- als buitenland.

Kortom, met de stevige en brede basis die de opleiding biedt én de kans om een eigen profiel te ontwikkelen, verschaft ze toegang tot een waaier aan mogelijkheden in het beroepsleven.