Master of Science in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken

Biomedische ingenieurs creëren kennis van molecule- tot orgaanniveau: ze ontwikkelen materialen, apparatuur, hulpmiddelen, systemen en methoden voor de preventie, diagnose en behandeling van ziekten om de gezondheidszorg en de levenskwaliteit van het individu en de gemeenschap te verbeteren.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Aandachtspunten

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur biedt de meeste masteropleidingen in het Engels aan. De faculteit benadrukt met de Engelstalige masteropleidingen resoluut de internationale dimensie.
De hier beschreven opleiding is een equivalente (maar niet identieke) volledig Nederlandstalige masteropleiding waarvan je de Engelstalige variant terug vindt onder 'MSc in Biomedical Engineering'.

Voor wie

> Rechtstreeks:
• Ba ingenieurswetenschappen (uitz. Ba ingenieurswetenschappen: architectuur)
• Ma ingenieurswetenschappen (uitz. Ma ingenieurswetenschappen: architectuur)
• Ba ingenieurswetenschappen KMS
• Ma ingenieurswetenschappen KMS
• Ma bio-ingenieurswetenschappen (alle)
opleiding(en) oude structuur:
- burgerlijk ingenieur (uitz. burgerlijk ingenieur-architect)
- bio-ingenieur (alle)

> Rechtstreeks:
naar brugprogramma - 120 studiepunten
• Ma industriële wetenschappen (alle)
opleiding(en) oude structuur:
- industrieel ingenieur (alle)

> Via voorbereidingsprogramma:
max. 90 studiepunten
• Ba ingenieurswetenschappen: architectuur
• Ma ingenieurswetenschappen: architectuur
• Ba bio-ingenieurswetenschappen
• Ba industriële wetenschappen (alle)
• bachelordiploma academisch onderwijs binnen de volgende studiegebieden of een combinatie ervan:
- lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
- wetenschappen
- toegepaste wetenschappen
- toegepaste biologische wetenschappen
- geneeskunde
- tandheelkunde
- diergeneeskunde
- farmaceutische wetenschappen
- biomedische wetenschappen
- gezondheidszorg
- industriële wetenschappen en technologie, en nautische wetenschappen
- biotechniek
- productontwikkeling
• masterdiploma binnen de volgende studiegebieden of een combinatie ervan:
- lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
- wetenschappen
- toegepaste wetenschappen
- toegepaste biologische wetenschappen
- geneeskunde
- tandheelkunde
- diergeneeskunde
- farmaceutische wetenschappen