Master of Science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde

De opleiding is gericht op de studie en het ontwerp van bouwconstructies, je draait mee op topniveau in een breed industrieel en maatschappelijk kader. Er ligt een uitgesproken accent op de berekeningsaspecten van gebouwen en infrastructuurwerken. Via keuzetrajecten kies je een specialisatie die beantwoordt aan je persoonlijke aanleg en interesse.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Aandachtspunten

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur biedt de meeste masteropleidingen in het Engels aan. De faculteit benadrukt met de Engelstalige masteropleidingen resoluut de internationale dimensie.
De hier beschreven opleiding is een equivalente (maar niet identieke) volledig Nederlandstalige masteropleiding waarvan je de Engelstalige variant terug vindt onder 'Civil Engineering'.

Voor wie

> Rechtstreeks:
• Ba ingenieurswetenschappen: bouwkunde
• Ba ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde

> Rechtstreeks:
naar brugprogramma - 120 studiepunten
• Ma industriële wetenschappen: bouwkunde
opleiding(en) oude structuur:
- industrieel ingenieur bouwkunde

> Via voorbereidingsprogramma:
max. 120 studiepunten
• Ba ingenieurswetenschappen (incl. Ba Ir.Wet., architectuur)
• Ba industriële wetenschappen: bouwkunde
• Ba ingenieurswetenschappen KMS