Master of Science in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie

De burgerlijk ingenieur in de chemische technologie moet het ontwerp, de bouw, het verbeteren en het onderhoud van installaties en apparatuur uit de chemische nijverheid verzekeren. Abstract vernieuwend inzicht is belangrijk bij onderzoeks- en ontwikkelingstaken, maar dan wel gekoppeld aan het talent om alles om te zetten in de praktijk.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Aandachtspunten

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur biedt de meeste masteropleidingen in het Engels aan. De faculteit benadrukt met de Engelstalige masteropleidingen resoluut de internationale dimensie.
De hier beschreven opleiding is een equivalente (maar niet identieke) volledig Nederlandstalige masteropleiding waarvan je de Engelstalige variant terug vindt onder 'Chemical Engineering'.

Voor wie

> Rechtstreeks:
• Ba ingenieurswetenschappen:
- chemische technologie en materiaalkunde
- chemische technologie
- materiaalkunde
• Ba ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting scheikunde en materiaalkunde

> Rechtstreeks:
naar brugprogramma - 120 studiepunten
• Ma industriële wetenschappen: chemie
opleiding(en) oude structuur:
- industrieel ingenieur chemie

> Via voorbereidingsprogramma:
max. 90 studiepunten
• (andere) Ba ingenieurswetenschappen
• Ba bio-ingenieurswetenschappen
• Ba fysica en sterrenkunde
• Ba fysica
• Ba chemie
• Ba biochemie en biotechnologie
• Ba biochemie
• Ba industriële wetenschappen:
- chemie
- elektromechanica
- afstudeerrivhting elektromechanica
- milieukunde
- textieltechnologie
• Ba ingenieurswetenschappen KMS