Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen (logopedie)

De opleiding tot Master in de logopedische en audiologische wetenschappen heeft twee afstudeerrichtingen.
De afstudeerrichting Logopedie biedt een wetenschappelijke vorming voor de preventie, diagnostiek en behandeling van stoornissen op het gebied van stem, spraak en taal met aandacht voor management en onderwijs. De stoornissen die aangeboren of verworven zijn kunnen voorkomen zowel op het vlak van de gesproken taal als op het vlak van de geschreven taal. Zodoende kom je in aanraking met alle leeftijdsgroepen.

De afstudeerrichting Audiologie biedt een wetenschappelijke vorming voor de preventie, diagnostiek en behandeling van gehoor- en evenwichtsstoornissen bij alle leeftijdsgroepen. De stoornissen kunnen aangeboren of verworven zijn en kunnen kaderen binnen diverse pathologieën. Binnen de verschillende behandelingsmethoden komen de aanpassing van hoortoestellen en cochleaire implantaten uitgebreid aan bod.
Kenmerkend voor beide vakgebieden is de multidisciplinaire samenwerking.
Niet alleen in de praktijk, maar ook op vlak van wetenschappelijk onderzoek wordt samengewerkt met specialisten uit verschillende vakgebieden (exacte wetenschappen, geneeskunde, taalkunde, psychologie, pedagogie, enz.) waarmee je in de loop van je opleiding kennis zal maken.

Opbouw

De opleiding logopedische en audiologische wetenschappen is sinds academiejaar 2015-2016 uitgebreid naar een vijfjarige opleiding bestaande uit drie bachelorjaren en twee masterjaren.

Het eerste jaar van de bacheloropleiding is gemeenschappelijk voor alle studenten. In het tweede jaar kies je voor de afstudeerrichting Logopedie of de afstudeerrichting Audiologie (en die zet je voort in de master­opleiding). Het tweejarig masterprogramma zal pas voor de eerste keer ingericht worden in academiejaar 2018-2019. Dat betekent dat studenten die zich nu inschrijven voor het schakelprogramma (2017-2018) zullen instappen in het nieuwe tweejarige masterprogramma.

Momenteel wordt de specifieke invulling van de twee masterjaren nog verder uitgewerkt. Er zullen 90 studiepunten voorbehouden worden voor vakinhoudelijke vorming. Hierbij zal veel aandacht gaan naar de wetenschappelijke vorming via een aantal specifieke research classes en een uitbreiding (in duur en studiepunten) van het masterproeftraject. Daarnaast ligt het accent op de verdere klinische training door middel van stages, die eveneens worden uitgebreid in uren en studiepunten en waaraan een internationale dimensie zal worden toegevoegd. Er wordt ook gestreefd om elke student op internationale uitwisseling te sturen of te laten meewerken aan een internationaal project. Voor de overige 30 studiepunten kan gekozen worden tussen de optie Management en onderzoek of de optie Onderwijs. Meer gedetailleerde informatie over het nieuwe masterprogramma wordt later bekendgemaakt.

Tot en met academiejaar 2017-2018 omvat het masterprogramma 60 studiepunten, wat in overeenstemming is met een eenjarig traject. Er gaat veel aandacht naar de wetenschappelijke vorming via een aantal specifieke opleidingsonderdelen en een masterproef. Daarnaast ligt het accent op de verdere klinische training door middel van stages. Onder leiding van ervaren therapeuten wordt jouw vergaarde kennis over de verschillende aspecten van diagnose en behandeling van patiënten met communicatiestoornissen omgezet in de praktijk. Je komt in contact met zoveel mogelijk patiënten, met de grootst mogelijke variatie aan communicatiestoornissen, op zoveel mogelijk werkterreinen: privépraktijk, hoorcentrum, ziekenhuis, revalidatiecentrum, school ...

De stage bestaat in het totaal uit 600 uren (120 uren in het derde jaar bachelor, 480 uren in het masterjaar). Na afloop kun je zelfstandig patiënten met diverse pathologieën onderzoeken en behandelen, vernieuwende onderzoeks- en behandelingsprotocollen opstellen en managementstaken uitvoeren.

Na het succesvol beëindigen van de opleiding Logopedie kun je een erkenning/RIZIV-nummer voor logopedist aanvragen. Na Audiologie kun je de erkenning/RIZIV-nummer voor audioloog én voor audiciën aanvragen. Studenten uit andere instellingen of uit Logopedie die niet de vereiste 300 uur stage hoortoestelaanpassingen hebben gelopen, kunnen na het volgen van de opleiding ‘Permanente vorming tot audicien’ de erkenning/RIZIV-nummer voor audiciën aanvragen.

Arbeidsmarkt

Afgestudeerden ontvangen het diploma van Master in de logopedische en audiologische wetenschappen met vermelding van de gekozen afstudeerrichting. Hoewel het beroepsdomein van beide specialisaties door elkaar kan lopen, leiden beide afstudeerrichtingen naar een uniek beroepsprofiel.

+++/---
>> logopedist
Het beroep van logopedist is vrij bekend. Als logopedist hou je je bezig met communicatie en -stoornissen. Je bent verantwoordelijk voor de preventie, diagnose en behandeling van stem-, spraak- en taalstoornissen bij zowel kleuters, schoolkinderen, tieners als volwassenen. Daarnaast sta je ook in voor het verbeteren van de stem- en spraakvaardigheden van professionele stemgebruikers.

>> audioloog
De audioloog is minder bekend bij het grote publiek. Sinds de bescherming van het audiologische beroep in 2004 is er meer werk voor audiologen, zowel op klinisch vlak als in de prothetische sector. Als klinische audioloog sta je in voor alle technische onderzoeken ter evaluatie van de gehoor- en evenwichtsfuncties. Op die manier kun je, in overleg met de neus-keel-oorarts, een diagnose stellen en mogelijke behandelingsmethodes voorstellen. Binnen de prothetische sector sta je als audioloog in voor de keuze en de aanpassing van de diverse hoorprothesen en hoorhulp­middelen om het horen te verbeteren. Daarnaast kunnen audiologen participeren in het domein van de sonometrie. Daar houdt men zich bezig met het meten van geluidsbronnen, het ijken van apparatuur, het bepalen van schadelijkheidsdrempels, het uitwerken van normen en het zoeken naar hulpmiddelen die een effectieve bescherming bieden tegen storend en schadelijk lawaai.

>> sectoren
De meeste jobs zijn te vinden binnen de gezondheidssector en de pedagogische sector. Je kunt starten in een zelfstandige praktijk (voltijds of deeltijds), maar er zijn ook allerlei beroepsmogelijkheden in dienstverband. Logopedisten en audiologen vinden we terug in ziekenhuizen, revalidatiecentra, hoorcentra, kleuter- en lager onderwijs, buitengewoon onderwijs, CLB-centra, instellingen voor doven en gehoorgestoorden, medisch-pedagogische instituten, ziekenfondsen ... Nieuwe mogelijkheden zijn er in het kader van theater- en zangopleidingen en gehoorpreventie in de industrie. Ook de arbeidsgeneeskunde of een associatie binnen een artsengroeps­praktijk behoort tot de mogelijkheden.

>> universitair
Een universitair diploma biedt makkelijker toegang tot kaderfuncties. Dat heeft niet alleen te maken met de waarde van het diploma maar vooral met de brede en diepgaande vorming die de universiteit biedt. Daarom zijn in het programma o.a. een aantal juridische en managementsvakken opgenomen. Met een universitair diploma heb je bovendien de mogelijkheid om een wetenschappelijke loopbaan uit te bouwen en om je verder te bekwamen in binnen- en buitenland. Volg je de bijkomende specifieke lerarenopleiding, dan ben je tevens voorbereid op een functie als docent o.a. in het hoger onderwijs.