Master of Science in Electrical Engineering Technology (Electrical Engineering)

Course content

In de masteropleiding elektrotechniek kan je kiezen uit twee afstudeerrichtingen. De afstudeerrichting elektrotechniek bestudeert het beheersen van elektrische energie en hernieuwbare energiebronnen, de productie en transport van energie evenals elektrische motoren, generatoren en vermogenselektronica die voorkomen in industriële elektrische aandrijvingen, windturbines en elektrische voertuigen. De afstudeerrichting automatisering bestudeert de samenhang tussen een goed uitgebouwde technologie en de software die instaat voor de besturing ervan. De opleiding focust vooral op productieautomatisering en procesbeheersing.

Course structure

De master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek,bouwt verder op de academische bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica.

In de afstudeerrichting elektrotechniek leer je productielijnen ontwerpen en implementeren die zowel mens- als milieuvriendelijk en economisch rendabel zijn. Productie van elektriciteit, transport op hoog- en middenspanning, hernieuwbare energie en data-acquisitie vervolledigen het lessenpakket. In de laboratoria voor aandrijftechnieken, PLC-besturing, energiebeheersing en elektrische meetinstrumenten ervaar je het samenspel tussen jouw creatieve oplossing en de praktische hardware. Heel wat aspecten van hedendaagse elektrische netten komen aanbod, zoals ‘power quality’, en de impact van PV-panelen, windturbines, en warmtekrachtkoppeling op het elektriciteitsnet. De multi­mediale showroom biedt tal van didactische en computer­ondersteunde mogelijkheden. Dankzij het doctoraatsonderzoek over elektrische aandrijvingen kom je in contact met hoogtechnologische drive trains voor de elektrische voertuigen en windturbines van de toekomst.

In de afstudeerrichting automatisering leer je met elektromechanica en toegepaste analoge en digitale technieken alle automatiseringsproblemen oplossen. Je leert computernetwerken gebruiken om informatiestromen tussen processen mogelijk te maken en je automatiseert industriële processen via het internet. Dankzij de opleiding in programmeerbare logische controllers kun je automatisering integreren tot op detailniveau. In het praktijklaboratorium staan industriële procesopstellingen die uniek zijn in Vlaanderen. Aan de hand van simulatieapparatuur, computersimulatieprogramma’s en een uitgebreid assortiment meetinstrumenten en datacommunicatieapparatuur leer je hoe je productieprocessen organiseert en realiseert. Je ervaart de samenwerking van technische software met praktische hardware. De masterproef vormt de brug tussen het onderwijs en een job als ingenieur en omvat een technisch-wetenschappelijke opdracht die verband houdt met de gekozen specialisatie.

De masterproef kadert in de onderzoekslijnen van de onderzoeksgroep of staat ten dienste van de industrie; ze is onderzoeksgericht en bevat steeds een specifieke diepgaande literatuurstudie. O.m. volgende aspecten kunnen aan bod komen: wetenschappelijk-technische voorstudie en technologieverkenning, productinnovatie, wetenschappelijk-technische uitwerking, optimalisatie, materiaalonderzoek, realisatie van een prototype, haalbaarheidsstudie, veiligheidsanalyse.

Career perspectives

Dankzij je polyvalente en multidisciplinaire vorming, waarbij we veel aandacht besteden aan de industriële praktijk, kan je aan de slag als de generalist die diverse specialisaties en technieken efficiënt combineert. Je multidisciplinariteit garandeert je een sterke positie op de arbeidsmarkt.

Je kunt terecht in technische functies, managementfuncties of commerciële functies, in vele takken van de industrie: studiebureaus, elektrische en elektronische nijverheden, verlichting, verwarming, koeltechniek, computer- en informatie verwerkende bedrijven, metaalverwerkende en mechanische nijverheid, chemische industrie, energieproductie en -distributie, lucht- en ruimtevaart, scheepvaart, spoorwegmaatschappijen, radio, tv en multimediabedrijven, controleorganen, openbare diensten, onderwijs, parastatalen, banken en de tertiaire sector.

Op ikbenindustrieelingenieur.be vind je interessante getuigenissen.