Master of Science in Environmental Engineering Technology

Pieter , oud-student

Mijn keuze voor milieukunde was gebaseerd op mijn interesse voor wetenschap en milieu in het algemeen. Het boeiende aan de opleiding is dat alle domeinen van de milieukunde aan bod komen (water, afval, bodem, energie, lucht, geluid) en dat er tevens een basis van andere ingenieursvakken in het leertraject aanwezig is (elektriciteit, sterkteleer ...). Al die facetten komen goed van pas in mijn huidige job als milieuverantwoordelijke. Je masterproef laat je als student toe iets te kiezen dat je bijzonder boeit. In mijn geval was dat afvalwaterzuivering. Door de kleine afstand tussen de student en docent is de opleiding ook zeer studentvriendelijk.

Youri, oud-student

Een milieukundige moet een ruimdenkend persoon zijn die niet één enkele schakel in een proces bekijkt, maar de volledige keten aanschouwt. Een milieukundige biedt oplossingen voor situaties die een globaal positief effect hebben. Momenteel sta ik in voor het ontwerp, de bespreking en de realisatie van installaties op industrieel gebied. Voor de water- en luchtbehandeling gaat dat over zowel fysico-chemische, mechanische als biologische technieken. Mijn opleiding zorgde ervoor dat zo goed als alle huidige bruikbare technieken op vlak van effluentbehandeling mij bekend waren. Ook mijn kennis van technisch tekenen en elektriciteit helpen me nog dagelijks om mijn job goed uit te voeren.