Master of Science in Geography

Course content

Geografische denkbeelden en kennis worden gebruikt in een brede waaier van toegepaste en beleidsdisciplines zoals landschapszorg, natuurbehoud, milieu-effectenrapportering, Global Change-studie, ontwikkelingssamenwerking, ruimtelijke planning en stedenbouw, mobiliteitsmanagement, regionale ontwikkeling, administratieve organisatie … Het onderzoeksdomein van de geografie is zeer ruim en omvat alle objecten, processen en veranderingen, zowel van natuurlijke als van antropogene aard, van objecten en processen die zich voordoen op het aardoppervlak.

De geografie is in wezen interdisciplinair en steunt op een brede mens- en natuurwetenschappelijke basis. De opleiding Master in de geografie van de UGent biedt drie majors aan die aansluiten bij de onderzoeksklemtonen van de vakgroep Geografie. Verschillende geografische technologieën die aan bod komen in de Master in de geografie, zoals GIS, teledetectie en cartografie zijn terug te vinden in vele disciplines van de huidige kennismaatschappij en zijn onmisbaar geworden in een belangrijk deel van de bedrijfswereld.

Course structure

De Master in de geografie is opgebouwd uit een gemeenschappelijke stam van geografische vakken (20 sp): Geïntegreerde geografische informatieoefening, Geografische excursie, en Fysisch milieu en ontwikkeling. Daarnaast wordt een keuze gemaakt uit drie majors van 40 sp (Stad, onderneming en mobiliteit; Landschap, mens en milieu; Geo-ICT). De masterproef (30 sp) bestaat uit een onderzoekswerk in één van de onderzoeksdomeinen van de opleiding en vindt plaats in het tweede masterjaar.

De minor (30 sp) laat de toekomstige Master in de geografie toe om zich reeds tijdens de studies te oriënteren naar een bepaalde beroepsfinaliteit (Onderzoek, Onderwijs, Economie en bedrijfskunde).
Wie gebeten is door de onderzoeksmicrobe en die weg verder wil inslaan, kan kiezen voor een minor Onderzoek. In die minor krijgen studenten de kans om zich nog dieper in te werken in hun vakgebied of om verbanden met andere vakgebieden verder te verkennen. Het volgen van die minor is dan ook een voortreffelijke voorbereiding op het doctoraat.
Studenten die kiezen voor de minor Onderwijs, nemen 30 sp van de lerarenopleiding in hun masterprogramma op. Na het behalen van hun masterdiploma kunnen ze dan de rest van de specifieke lerarenopleiding afwerken met o.m. de stage, of meteen van start gaan in het onderwijs in een (betaalde) LIO-baan (leraar-in-opleiding).
Met de minor Economie en bedrijfskunde volgen studenten voor 30 sp opleidingsonderdelen die hen laten kennis maken met de wereld van bedrijf en economie. De combinatie van de wetenschappelijke vorming en de competenties op vlak van economie en bedrijfskunde vormt een goede start van een loopbaan in de bedrijfswereld of binnen een regelgevend of adviesverstrekkend orgaan.

Career perspectives

Afgestudeerde Masters in de geografie worden, vanwege hun brede wetenschappelijke vorming en hun sterk tijd-ruimtelijk denkvermogen, gewaardeerd op de arbeidsmarkt, in binnen- en buitenland, vanwege hun brede wetenschappelijke vorming en hun sterk tijd-ruimtelijk denkvermogen. Ze kunnen terecht in tal van tewerkstellingsdomeinen, zowel in het onderwijs, de overheid als in de privésector.

+++/---
Men vindt geografen als onderzoekers aan verschillende instellingen (universiteiten, NGI, KMI, NIS), maar ook heel wat geografen zijn met toegepast wetenschappelijke activiteiten bezig in o.a. de energiesector, milieusector, stedenbouw en ruimtelijke ordening (streekontwikkeling, stadsvernieuwing), verschillende openbare diensten (openbare werken, verkeer en mobiliteit, economische zaken), intercommunales, uitgeverijen, toerisme, distributiebedrijven, informaticasector, bank- en verzekeringswezen, of bij internationale organisaties. De sector van de geografische informatieverwerking en -beheer biedt tal van nieuwe opportuniteiten (Agentschap Informatie Vlaanderen, gemeentes, studiebureaus).