Master of Science in Geography and Geomatics

Liesbet, Master

In het secundair werden we al voorbereid op de grote stap van de overgang naar het hoger onderwijs. We hadden voldoende cursussen 'Leren leren' gekregen én de universiteit hield rekening met de grote aanpassing. Net hierdoor was het eigenlijk geen grote aanpassing! Alleen het pakket van de te studeren leerstof en het wegvallen van de wekelijkse testen waren de grootste verschillen. Al bij al viel het goed mee. De eerste examenperiode was zonder twijfel de moeilijkste van allemaal. De eerste keer dat er zoveel leerstof moest worden verwerkt zonder dat je ook weet wat je van de examens zelf mag verwachten. Gelukkig moet je daar maar 1 keer door. Daarna kan je de planning en de verwachtingen gebruiken naar de andere examenperiodes toe. Studeren tijdens de vakantie heb ik nooit echt als een probleem ervaren. Jammer van de kortere vakantie uiteraard maar dat heb ik aan mezelf te danken. Ik ben ervan overtuigd dat als ik meer en harder zou studeren ik dan betere punten zou halen maar voorlopig kom ik daar niet aan toe.

David, Master

De overgang van het secundair naar het hoger was op zich geen grote stap. Het was vooral de hoeveelheid leerstof die het grote verschil maakte. Dat had ik echt onderschat. Zo begon ik te laat te studeren met enkele herexamens als gevolg. Mijn resultaten zijn nog behoorlijk rekening houdend met de hoeveelheid tijd die ik besteed om het vak te studeren. Fysica was het moeilijkste vak omdat dit het meest theoretisch en het grootste was. Door op tijd te beginnen en gestructureerder te studeren lukken de examens wel. Ik had er geen probleem mee dat ik een tweede zittijd had. Ik nam vakantie in juli en dat volstond om met goede moed aan de tweede zit te beginnen.