Master of Science in Maritime Science

Admission (for Flemish degree students)

De aanvraag gebeurt via een formulier beschikbaar op de website.

After screening

 • Handelsingenieur (hogeschool 5 jaar)
 • International Master in Agro- and Environmental Nematology
 • International Master of Science in Biomedical Engineering
 • International Master of Science in Environmental Technology and Engineering
 • International Master of Science in Fire Safety Engineering
 • International Master of Science in Rural Development
 • MSc in Business Economics (Accountancy)
 • MSc in Business Economics (Corporate Finance)
 • MSc in Business Economics (Marketing)
 • MSc in Business Engineering (Data Analytics)
 • +++/---
  • MSc in Business Engineering (Finance)
  • MSc in Business Engineering (Operations Management)
  • Master in Biochemistry and Biotechnology
  • Master in Bioinformatics (Bioscience Engineering)
  • Master in Bioinformatics (Engineering)
  • Master in Bioinformatics (Systems Biology)
  • Master in Biology
  • Master in Biomedical Engineering
  • Master in Business Administration
  • Master in Chemical Engineering
  • Master in Chemistry
  • Master in Civil Engineering
  • Master in Computer Science Engineering
  • Master in Electrical Engineering
  • Master in Electrical Engineering (Communication and Information Technology)
  • Master in Electrical Engineering (Electronic Circuits and Systems)
  • Master in Electromechanical Engineering (Control Engineering and Automation)
  • Master in Electromechanical Engineering (Electrical Power Engineering)
  • Master in Electromechanical Engineering (Maritime Engineering)
  • Master in Electromechanical Engineering (Mechanical Construction)
  • Master in Electromechanical Engineering (Mechanical Energy Engineering)
  • Master in Engineering Physics
  • Master in Geology
  • Master in Industrial Engineering and Operations Research
  • Master in Nuclear Fusion and Engineering Physics
  • Master in Sustainable Materials Engineering
  • Master in TEW: bedrijfskunde
  • Master in TEW: economisch beleid
  • Master in Textile Engineering
  • Master in conservatie en restauratie
  • Master in cultuurmanagement
  • Master in de Afrikaanse talen en culturen
  • Master in de EU-studies
  • Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven
  • Master in de Oost-Europese talen en culturen
  • Master in de Oosterse talen en culturen
  • Master in de Oosterse talen en culturen (China)
  • Master in de Oosterse talen en culturen (India)
  • Master in de Oosterse talen en culturen (Japan)
  • Master in de Oosterse talen en culturen (Midden-Oosten Studies)
  • Master in de TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica
  • Master in de accountancy en revisoraat
  • Master in de agogische wetenschappen
  • Master in de algemene economie
  • Master in de archeologie
  • Master in de architectuur
  • Master in de audiovisuele kunsten
  • Master in de bedrijfscommunicatie
  • Master in de bedrijfseconomie (bedrijfseconomie)
  • Master in de bedrijfseconomie (fiscaliteit)
  • Master in de bedrijfseconomie (management van overheidsorganisaties)
  • Master in de bedrijfskunde
  • Master in de beeldende kunsten
  • Master in de beleidseconomie
  • Master in de bestuurskunde en het publiek management
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen: biosysteemtechniek
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en gentechnologie
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen: katalytische technologie
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen: land- en bosbeheer
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen: land- en waterbeheer
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelentechnologie
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie
  • Master in de biochemie en de biotechnologie
  • Master in de biologie
  • Master in de biomedische wetenschappen
  • Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde
  • Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde (plantaardige en dierlijke productie)
  • Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde (tropische plantaardige productie)
  • Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde (tuinbouwkunde)
  • Master in de biowetenschappen: tuinbouwkunde
  • Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie
  • Master in de chemie
  • Master in de communicatiewetenschappen (communicatiemanagement)
  • Master in de communicatiewetenschappen (film- en televisiestudies)
  • Master in de communicatiewetenschappen (journalistiek)
  • Master in de communicatiewetenschappen (nieuwe media en maatschappij)
  • Master in de criminologische wetenschappen
  • Master in de culturele studies
  • Master in de diergeneeskunde (gezelschapsdieren)
  • Master in de diergeneeskunde (herkauwers)
  • Master in de diergeneeskunde (onderzoek)
  • Master in de diergeneeskunde (paard)
  • Master in de diergeneeskunde (varken, pluimvee en konijn)
  • Master in de economische wetenschappen
  • Master in de educatieve studies
  • Master in de ergotherapeutische wetenschap
  • Master in de farmaceutische zorg
  • Master in de filmstudies en de visuele cultuur
  • Master in de fysica
  • Master in de fysica en de sterrenkunde
  • Master in de geneeskunde (aangepast programma huisarts)
  • Master in de geneeskunde (huisarts)
  • Master in de geneeskunde (maatschappelijke gezondheidszorg)
  • Master in de geneeskunde (prespecialisatie)
  • Master in de geneeskunde (sociale geneeskunde)
  • Master in de geneeskunde (ziekenhuisarts)
  • Master in de geneeskunde (ziekenhuisgeneeskunde)
  • Master in de geneesmiddelenontwikkeling
  • Master in de geografie
  • Master in de geologie
  • Master in de geomatica en de landmeetkunde
  • Master in de geschiedenis
  • Master in de geschiedenis van de Oudheid
  • Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering
  • Master in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen
  • Master in de handelswetenschappen
  • Master in de handelswetenschappen (commercieel beleid)
  • Master in de handelswetenschappen (finance en risicomanagement)
  • Master in de handelswetenschappen (fiscaliteit)
  • Master in de handelswetenschappen (management en informatica)
  • Master in de handelswetenschappen (personeels- en organisatiemanagement)
  • Master in de historische taal- en letterkunde
  • Master in de industriele wetenschappen: elektronica-ICT- campus Kortrijk (elektronica)
  • Master in de industriële wetenschappen: biochemie
  • Master in de industriële wetenschappen: biochemie - campus Kortrijk
  • Master in de industriële wetenschappen: biochemie - campus Schoonmeersen
  • Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
  • Master in de industriële wetenschappen: chemie
  • Master in de industriële wetenschappen: chemie - campus Kortrijk
  • Master in de industriële wetenschappen: chemie - campus Schoonmeersen
  • Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica
  • Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica - campus Kortrijk
  • Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica - campus Schoonmeersen
  • Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
  • Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT - campus Schoonmeersen (ICT)
  • Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT - campus Schoonmeersen (elektronica)
  • Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT- campus Kortrijk (ICT)
  • Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT- campus Kortrijk (multimedia en informatietechnologie)
  • Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek
  • Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek- campus Kortrijk (automatisering)
  • Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek- campus Kortrijk (elektrotechniek)
  • Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek- campus Schoonmeersen (automatisering)
  • Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek- campus Schoonmeersen (elektrotechniek)
  • Master in de industriële wetenschappen: energie
  • Master in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen
  • Master in de industriële wetenschappen: informatica
  • Master in de industriële wetenschappen: kunststofverwerking
  • Master in de industriële wetenschappen: landmeten
  • Master in de industriële wetenschappen: milieukunde
  • Master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie
  • Master in de industriële wetenschappen: textieltechnologie
  • Master in de industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie
  • Master in de informatica
  • Master in de informatica
  • Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur (architectuurontwerp en bouwtechniek)
  • Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur (stadsontwerp en architectuur)
  • Master in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek
  • Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
  • Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie
  • Master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
  • Master in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen
  • Master in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
  • Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
  • Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (informatie- en communicatietechnologie)
  • Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (ingebedde systemen)
  • Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (software engineering)
  • Master in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechniek
  • Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
  • Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (ICT)
  • Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (elektronische circuits en systemen)
  • Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (informatie- en communicatietechnologie)
  • Master in de ingenieurswetenschappen: energie
  • Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica
  • Master in de ingenieurswetenschappen: geotechniek en mijnbouwkunde
  • Master in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
  • Master in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde (metaalkunde)
  • Master in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde (textielkunde)
  • Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen
  • Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
  • Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde
  • Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek (elektrische energietechniek)
  • Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek (maritieme techniek)
  • Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek (mechanische constructie)
  • Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek (mechanische energietechniek)
  • Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek (regeltechniek en automatisering)
  • Master in de ingenieurswetenschappen: wiskundige ingenieurstechniek
  • Master in de interieurarchitectuur
  • Master in de journalistiek
  • Master in de kinesitherapie
  • Master in de kunstwetenschappen
  • Master in de kunstwetenschappen en archeologie
  • Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (bewegingsonderwijs)
  • Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (fysieke activiteit, fitheid en gezondheid)
  • Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (sportbeleid en sportmanagement)
  • Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (sportmanagement)
  • Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (sporttraining en coaching)
  • Master in de literatuur van de moderniteit
  • Master in de logopedische en audiologische wetenschappen (audiologie)
  • Master in de logopedische en audiologische wetenschappen (logopedie)
  • Master in de meertalige communicatie
  • Master in de meertalige professionele communicatie
  • Master in de milieutechnologie en milieuwetenschappen
  • Master in de milieuwetenschap
  • Master in de monumenten- en landschapszorg (5 jaar)
  • Master in de moraalwetenschappen
  • Master in de musicologie
  • Master in de nanowetenschappen en de nanotechnologie
  • Master in de nautische wetenschappen
  • Master in de onderwijskunde
  • Master in de opleidings- en onderwijswetenschappen
  • Master in de pedagogische wetenschappen (orthopedagogiek)
  • Master in de pedagogische wetenschappen (pedagogiek en onderwijskunde)
  • Master in de politieke wetenschappen (internationale politiek)
  • Master in de politieke wetenschappen (nationale politiek)
  • Master in de productontwikkeling
  • Master in de psychologie (bedrijfspsychologie en personeelsbeleid)
  • Master in de psychologie (klinische psychologie)
  • Master in de psychologie (onderwijs)
  • Master in de psychologie (theoretische en experimentele psychologie)
  • Master in de rechten
  • Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (lerarenopleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie)
  • Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen)
  • Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen)
  • Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen)
  • Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij ouderen)
  • Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
  • Master in de seksuologie
  • Master in de sociaal-economische wetenschappen
  • Master in de sociale en culturele antropologie
  • Master in de sociologie
  • Master in de statistiek
  • Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning
  • Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning (5 jaar)
  • Master in de sterrenkunde
  • Master in de taal- en letterkunde (Duits - Grieks)
  • Master in de taal- en letterkunde (Duits - Italiaans)
  • Master in de taal- en letterkunde (Duits - Scandinavistiek)
  • Master in de taal- en letterkunde (Duits - Spaans)
  • Master in de taal- en letterkunde (Duits)
  • Master in de taal- en letterkunde (Engels - Duits)
  • Master in de taal- en letterkunde (Engels - Grieks)
  • Master in de taal- en letterkunde (Engels - Italiaans)
  • Master in de taal- en letterkunde (Engels - Latijn)
  • Master in de taal- en letterkunde (Engels - Scandinavistiek)
  • Master in de taal- en letterkunde (Engels - Spaans)
  • Master in de taal- en letterkunde (Engels)
  • Master in de taal- en letterkunde (Frans - Duits)
  • Master in de taal- en letterkunde (Frans - Engels)
  • Master in de taal- en letterkunde (Frans - Grieks)
  • Master in de taal- en letterkunde (Frans - Italiaans)
  • Master in de taal- en letterkunde (Frans - Latijn)
  • Master in de taal- en letterkunde (Frans - Scandinavistiek)
  • Master in de taal- en letterkunde (Frans - Spaans)
  • Master in de taal- en letterkunde (Frans)
  • Master in de taal- en letterkunde (Grieks)
  • Master in de taal- en letterkunde (Iberoromaanse talen)
  • Master in de taal- en letterkunde (Latijn - Grieks)
  • Master in de taal- en letterkunde (Latijn - Italiaans)
  • Master in de taal- en letterkunde (Latijn - Scandinavistiek)
  • Master in de taal- en letterkunde (Latijn - Spaans)
  • Master in de taal- en letterkunde (Latijn)
  • Master in de taal- en letterkunde (Nederlands - Duits)
  • Master in de taal- en letterkunde (Nederlands - Engels)
  • Master in de taal- en letterkunde (Nederlands - Frans)
  • Master in de taal- en letterkunde (Nederlands - Grieks)
  • Master in de taal- en letterkunde (Nederlands - Italiaans)
  • Master in de taal- en letterkunde (Nederlands - Latijn)
  • Master in de taal- en letterkunde (Nederlands - Scandinavistiek)
  • Master in de taal- en letterkunde (Nederlands - Spaans)
  • Master in de taal- en letterkunde (Nederlands)
  • Master in de taal- en letterkunde (Scandinavistiek)
  • Master in de taal- en regiostudies: Arabistiek en islamkunde
  • Master in de taal- en regiostudies: Japanologie
  • Master in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten
  • Master in de taal- en regiostudies: Sinologie
  • Master in de taal- en regiostudies: Slavistiek en Oost-Europakunde
  • Master in de taalkunde
  • Master in de tandheelkunde
  • Master in de theater- en filmwetenschap
  • Master in de toegepaste economische wetenschappen (accountancy)
  • Master in de toegepaste economische wetenschappen (bedrijfsfinanciering)
  • Master in de toegepaste economische wetenschappen (marketing)
  • Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (financiering)
  • Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (marketing engineering)
  • Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (operationeel management)
  • Master in de toegepaste informatica
  • Master in de veiligheidstechniek
  • Master in de vergelijkende moderne letterkunde
  • Master in de verkeerskunde
  • Master in de verpleegkunde en de vroedkunde
  • Master in de verzekeringen
  • Master in de westerse literatuur
  • Master in de wijsbegeerte
  • Master in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen
  • Master in de wiskunde
  • Master in de wiskunde (toegepaste wiskunde)
  • Master in de wiskunde (wiskundige natuurkunde en sterrenkunde)
  • Master in de wiskunde (zuivere wiskunde)
  • Master in drama
  • Master in economie, recht en bedrijfskunde
  • Master in gender en diversiteit
  • Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg
  • Master in het organisatiebeleid
  • Master in het sociaal werk
  • Master in het toerisme
  • Master in het tolken
  • Master in het vertalen
  • Master in informatiemanagement
  • Master in internationale bedrijfseconomie en bedrijfsbeleid
  • Master in management
  • Master in management, zorg en beleid in de gerontologie
  • Master in milieu- en preventiemanagement
  • Master in muziek
  • Master in overheidsmanagement en -beleid
  • Master in politieke communicatie
  • Master in productdesign
  • Master in samenleving, recht en religie
  • Master in vergelijkende en Europese politiek
  • Master in vergelijkende en internationale politiek
  • Master in wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudie
  • Master of Aquaculture
  • Master of Arts in de meertalige communicatie (Nederlands, Duits, Italiaans)
  • Master of Arts in de meertalige communicatie (Nederlands, Duits, Russisch)
  • Master of Arts in de meertalige communicatie (Nederlands, Duits, Spaans)
  • Master of Arts in de meertalige communicatie (Nederlands, Duits, Turks)
  • Master of Arts in de meertalige communicatie (Nederlands, Engels, Duits)
  • Master of Arts in de meertalige communicatie (Nederlands, Engels, Frans)
  • Master of Arts in de meertalige communicatie (Nederlands, Engels, Italiaans)
  • Master of Arts in de meertalige communicatie (Nederlands, Engels, Russisch)
  • Master of Arts in de meertalige communicatie (Nederlands, Engels, Spaans)
  • Master of Arts in de meertalige communicatie (Nederlands, Engels, Turks)
  • Master of Arts in de meertalige communicatie (Nederlands, Frans, Duits)
  • Master of Arts in de meertalige communicatie (Nederlands, Frans, Italiaans)
  • Master of Arts in de meertalige communicatie (Nederlands, Frans, Russisch)
  • Master of Arts in de meertalige communicatie (Nederlands, Frans, Spaans)
  • Master of Arts in de meertalige communicatie (Nederlands, Frans, Turks)
  • Master of Arts in het tolken (Nederlands, Duits, Italiaans)
  • Master of Arts in het tolken (Nederlands, Duits, Russisch)
  • Master of Arts in het tolken (Nederlands, Duits, Spaans)
  • Master of Arts in het tolken (Nederlands, Duits, Turks)
  • Master of Arts in het tolken (Nederlands, Engels, Duits)
  • Master of Arts in het tolken (Nederlands, Engels, Frans)
  • Master of Arts in het tolken (Nederlands, Engels, Italiaans)
  • Master of Arts in het tolken (Nederlands, Engels, Russisch)
  • Master of Arts in het tolken (Nederlands, Engels, Spaans)
  • Master of Arts in het tolken (Nederlands, Engels, Turks)
  • Master of Arts in het tolken (Nederlands, Frans, Duits)
  • Master of Arts in het tolken (Nederlands, Frans, Italiaans)
  • Master of Arts in het tolken (Nederlands, Frans, Russisch)
  • Master of Arts in het tolken (Nederlands, Frans, Spaans)
  • Master of Arts in het tolken (Nederlands, Frans, Turks)
  • Master of Arts in het vertalen (Nederlands, Duits, Italiaans)
  • Master of Arts in het vertalen (Nederlands, Duits, Russisch)
  • Master of Arts in het vertalen (Nederlands, Duits, Spaans)
  • Master of Arts in het vertalen (Nederlands, Duits, Turks)
  • Master of Arts in het vertalen (Nederlands, Engels, Duits)
  • Master of Arts in het vertalen (Nederlands, Engels, Frans)
  • Master of Arts in het vertalen (Nederlands, Engels, Italiaans)
  • Master of Arts in het vertalen (Nederlands, Engels, Russisch)
  • Master of Arts in het vertalen (Nederlands, Engels, Spaans)
  • Master of Arts in het vertalen (Nederlands, Engels, Turks)
  • Master of Arts in het vertalen (Nederlands, Frans, Duits)
  • Master of Arts in het vertalen (Nederlands, Frans, Italiaans)
  • Master of Arts in het vertalen (Nederlands, Frans, Russisch)
  • Master of Arts in het vertalen (Nederlands, Frans, Spaans)
  • Master of Arts in het vertalen (Nederlands, Frans, Turks)
  • Master of Environmental Sanitation
  • Master of European studies: transnational and global perspectives
  • Master of Food Technology
  • Master of Marine and Lacustrine Science and Management
  • Master of Medicine in de geneeskunde
  • Master of Nematology
  • Master of Nutrition and Rural Development (Human Nutrition)
  • Master of Nutrition and Rural Development (Rural Economics and Management)
  • Master of Nutrition and Rural Development (Tropical Agriculture)
  • Master of Photonics
  • Master of Physical Land Resources (Land Resources Engineering)
  • Master of Physical Land Resources (Soil Science)
  • Master of Science in Fire Safety Engineering
  • Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation (EM)
  • Master of Science in Nematology (EM)
  • Master of Science in Photonics (EM)
  • Master of adapted physical activity (EM)
  • Master of applied economic sciences
  • Master of applied sciences and engineering: applied computer science
  • Master of applied sciences and engineering: computer science
  • Master of archaeology
  • Master of architecture
  • Master of astronomy and astrophysics
  • Master of bio-informatics
  • Master of biology
  • Master of biomolecular sciences
  • Master of business economics
  • Master of chemistry
  • Master of criminology
  • Master of earth observation
  • Master of ecological and marine management
  • Master of economics
  • Master of educational studies
  • Master of engineering: chemical technology (engineering rheology)
  • Master of engineering: electrical engineering
  • Master of engineering: materials engineering
  • Master of geography
  • Master of human ecology
  • Master of human sexuality studies
  • Master of information management
  • Master of international business economics and management
  • Master of linguistics and literature: English
  • Master of management science
  • Master of mathematics
  • Master of molecular and cellular biophysics
  • Master of music
  • Master of nanoscience and nanotechnology
  • Master of nanoscience and nanotechnology (EM)
  • Master of philosophy
  • Master of physics
  • Master of rehabilitation sciences & physiotherapy
  • Master of social and cultural anthropology
  • Master of society, law and religion
  • Master of statistics
  • Master of theology and religious studies
  • Master of tropical natural resources management
  • Master of urban studies
  • Master of water resources engineering
  • Master of western literature

Admission (for international degree students)

Due to the interdisciplinarity of the programme, the organisers choose to accept graduates from a wide range of different educational backgrounds. The minimum requirement for admission is a master’s degree (master’s degree following a bachelor‘s degree, e.g. Master in Law, Master in Business Economics, etc.), but in specific cases, after an examination of their curriculum and in view of their acquired competences, candidates with an equivalent foreign degree may be admitted. Students who are graduating may apply and can be conditionally admitted, subject to the successful completion of their degree.
Students need to apply for admission to the MSc in Maritime Science programme before the deadline, with the completed application form and all required documents. They can only be accepted after a thorough screening and selection.

Language (for Flemish degree students)

Je voldoet aan de taalvoorwaarden op basis van je Vlaams diploma.

Language (for international degree students)

More information regarding the required knowledge of English.