Master of Science in Photonics Engineering

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur biedt de meeste masteropleidingen ook in het Engels aan. De faculteit benadrukt met de Engelstalige masteropleidingen resoluut de internationale dimensie.
De hier beschreven opleiding is een equivalente (maar niet identieke) volledig Nederlandstalige masteropleiding waarvan je de Engelstalige variant terug vindt onder 'European Master in Photonics'.