Master of Science in Physics and Astronomy

Olivier, Master

Laat je keuze eigenlijk alleen maar beïnvloeden door wat je zelf heel graag doet. Kijk niet naar de waarde van je diploma op de arbeidsmarkt. Als je bv. iets kiest wat je misschien wat minder graag doet maar waarvan je zeker bent werk te vinden, dan zal je dat waarschijnlijk op latere leeftijd spijten. Er staat nog een heel leven voor jou, zorg dat je je amuseert in je latere job. Zorg er echter wel voor dat je goed bent in wat je kiest. Wie aan Fysica en sterrenkunde begint, moet graag wiskunde doen, heel nieuwsgierig zijn in de werking van de natuur en er graag over spreken. Infodagen zijn zeker een must. Hoe meer je geïnformeerd bent, hoe bewuster je je keuze kunt maken.

Dimitris, Master

Een paar tips voor toekomstige studenten: ga zeker naar de SID-in maar vooral naar de infodagen van de opleidingen zelf. Daar krijg je een goed beeld van de opleiding. Wees realistisch maar denk ook aan de toekomst. Tegenwoordig kun je zonder al te veel problemen een tweede masterdiploma behalen.

Gertjan, Master

Ik ben al vanaf mijn eerste jaar een heel erg actief studentenvertegenwoordiger geweest, met als hoogtepunt in de eerste master waar ik een belangrijk mandaat bekleedde. De gevolgen waren er ook naar: een massale 2de zit (5 vakken) en nog een vak meenemen in een GIT het jaar nadien. In alle andere jaren kon ik het studeren en het stuver zijn vrij goed combineren. Ik vind dat het goed mogelijk is om zulke dingen te combineren met studeren. Je moet natuurlijk wel de balans bewaren, anders draag je de gevolgen in de 2de zit maar dat hoort er nu eenmaal bij en ik had er ook geen probleem mee.

Stefaan, Master

Na het behalen van mijn tweede masterdiploma ga ik doctoreren. Onderzoek in een academische omgeving vind ik persoonlijk nog altijd het walhalla. Geen saai streven naar winst maar gewoon onderzoek om te weten en te begrijpen en te gebruiken. Ik zou heel graag altijd in het walhalla blijven, maar als dat niet lukt dan wil ik toch het liefst in een onderzoeksomgeving terechtkomen. Mijn eerste masterdiploma van burgerlijk ingenieur biedt normaal gezien ruim voldoende mogelijkheden daarvoor.

Floor, Master

Ik vond het goed dat we tijdens het jaar minder geëvalueerd worden dan in het secundair. Je kan gewoon op je gemak alle leerstof verwerken, je hoeft minder taken e.d. te maken. Er moest wel meer gewerkt worden. In de lesweken leg ik het mij op om zo goed mogelijk mee te zijn, niet te veel achter te raken, maar dat zorgt ervoor dat er niet veel vrije tijd meer overblijft. In het eerste jaar waren er een heleboel nieuwe dingen die ik nog moest leren. Ik moest wennen aan de manier van lesgeven, aan de denkpistes die in de cursussen gevolgd werden. Ik had wel het gevoel een beetje achter te zitten. Zodra ik mij een paar denkwijzes eigen gemaakt had, ging het al veel vlotter, maar dat heeft wel even geduurd. De examenperiode is zwaar, natuurlijk ben ik ook gewoon nogal perfectionistisch, maar het neemt niet weg dat er lang druk op je schouders gelegd wordt. Je moet ook grote pakken in één keer leren, dat is wel een groot verschil met het secundair. Ik wist ook helemaal niet wat ik van een examen moest verwachten. Uiteindelijk viel dat voor mij heel goed mee. Je vergeet soms, terwijl je aan het blokken bent, dat je echt heel veel dingen wél al weet. Ik focuste te veel op de dingen die ik dacht niet te kennen of te begrijpen. Ten slotte vond ik het ook moeilijk dat er op de universiteit bijna geen aandacht besteed wordt aan de groep. Na een paar jaar komt dat wel, maar in het begin wist ik gewoon echt niet wie er nu dezelfde richting volgde en wie niet. In de latere examenperiodes wist ik beter hoe ik alles moest plannen, ik wist ook beter waaraan ik mij kon verwachten. Mijn resultaten waren goed, ik was er zeer tevreden mee. In de latere semesters heb ik meer en efficiënter tijdens het jaar gewerkt. Ik was het ook al meer gewend geraakt om te studeren. In het begin had ik het er wel moeilijk mee dat ik meer werkte dan andere mensen, maar ik heb mij er bij neergelegd. Mijn richting is veeleer aan de zware kant, denk ik, en ik wil alles zo goed mogelijk doen. Als ik het niet zou doen, zou ik mij er niet goed bij voelen. Dat is een keuze die je maakt ... Ik vind het wel nog altijd vervelend dat de feestdagen een heel stuk minder fijn zijn.