Master of Science in Political Science (International Politics)

Course content

De Master in de politieke wetenschappen heeft twee afstudeerrichtingen: Nationale politiek en Internationale politiek. Voor elke afstudeerrichting zijn specifieke vakken voorzien.

Course structure

Het grensoverschrijdende karakter van steeds meer aspecten van het maatschappelijk leven impliceert dat binnen- en buitenlandse politiek steeds inniger met elkaar verbonden raken. Tegen de achtergrond van economische verschuivingen en kantelende machtsverhoudingen (opkomst van de BRIC-landen, maar ook toegenomen rol van niet-statelijke actoren), moet de internationale gemeenschap leren omgaan met o.a. religieus fundamentalisme en nationalisme, financiële crisissen, en klimaatverandering. De hedendaagse wereldorde wordt dan ook gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit.

De afstudeerrichting Internationale politiek onderzoekt de trends, ideeën en invloeden die bepalend zijn voor de internationale relaties. Aandacht gaat daarbij zowel naar de historische achtergronden als de hedendaagse politieke, economische en institutionele aspecten van de internationale relaties. Je bestudeert de snelle ontwikkelingen op het internationale vlak, waardoor je – ook professioneel – jezelf beter kunt situeren en beter kunt functioneren in een internationale context. De verschillende invalshoeken staan borg voor een even gevarieerde opleiding als het studieobject zelf, nl. de internationale realiteit. Binnen de afstudeerrichting heb je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in de major Diplomatie en Internationale Studies via keuzevakken.

Internationalisering

Tijdens de masteropleiding Politieke wetenschappen is er mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te trekken. Dit kan onder meer via Erasmus+. Voor meer informatie ga je naar één van de infomomenten of contacteer je de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI).

> Internationale politiek

Het grensoverschrijdende karakter van steeds meer aspecten van het maatschappelijk leven impliceert dat binnen- en buitenlandse politiek steeds inniger met elkaar verbonden raken. Tegen de achtergrond van economische verschuivingen en kantelende machtsverhoudingen (opkomst van de BRIC-landen, maar ook toegenomen rol van niet-statelijke actoren), moet de internationale gemeenschap leren omgaan met o.a. religieus fundamentalisme en nationalisme, financiële crisissen, en klimaatverandering. De hedendaagse wereldorde wordt dan ook gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit.

De afstudeerrichting Internationale politiek onderzoekt de trends, ideeën en invloeden die bepalend zijn voor de internationale relaties. Aandacht gaat daarbij zowel naar de historische achtergronden als de hedendaagse politieke, economische en institutionele aspecten van de internationale relaties. Je bestudeert de snelle ontwikkelingen op het internationale vlak, waardoor je – ook professioneel – jezelf beter kunt situeren en beter kunt functioneren in een internationale context. De verschillende invalshoeken staan borg voor een even gevarieerde opleiding als het studieobject zelf, nl. de internationale realiteit.

Binnen de afstudeerrichting heb je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in de major Diplomatie en Internationale Studies via keuzevakken. 

> Internationalisering

Tijdens de masteropleiding Politieke wetenschappen is er mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te trekken. Dit kan onder meer via Erasmus+. Voor meer informatie ga je naar één van de infomomenten of contacteer je de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI).

Career perspectives

De opleiding is per definitie erg polyvalent en dat heeft ook zijn weerslag op de tewerkstelling. Zo vind je afgestudeerden in de politieke wetenschappen terug in de journalistiek, de administratie, het parlement, politieke partijen, vakbonden, socioculturele verenigingen, het bedrijfsleven, internationale organisaties, de diplomatie, bankinstellingen … De jobs die ze uitoefenen zijn niet onder één noemer te brengen.

+++/---

Er zijn ook afgestudeerden die naar het buitenland uitwijken en daar een geschikte job vinden. Ook in de Master politieke wetenschappen is er mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te trekken.

De veelzijdigheid van de opleiding enerzijds en de specifieke politicologische vakken over de Belgische en internationale politiek anderzijds garanderen een geschikte vorming om de maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw niet alleen aan te kunnen maar ook kritisch te analyseren en vorm te geven.