Master of Science in Psychology (Teacher Education and Training)

Course content

De opleiding tot Master in de psychologie leidt tot de beroepsuitoefening als psycholoog. De vier afstudeerrichtingen hebben elk een eigen opbouw en finaliteit.

De afstudeerrichting Onderwijs richt zich naar wie na het afstuderen als Master in de psychologie in het onderwijs wil gaan werken. Het gaat om 26 studiepunten (sp) die je al in de master kan opnemen van de in totaal 60 sp uit de Specifieke Lerarenopleiding. Via de minor volg je een vakkenpakket van één van de andere drie afstudeerrichtingen (aansluitend op de gekozen afstudeerrichting in de bachelor). Binnen de minor Klinische psychologie loop je stage in een niet-klinische sector zoals bv. een CLB. Je profiel is dus meer gericht op onderwijs, vorming en op de jongere binnen de schoolcontext. In de minor Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid of Theoretische en experimentele psychologie loop je ook stage binnen een onderwijs- of vormingsgerelateerde setting (bv. de VDAB).
In elke afstudeerrichting is er ruim plaats gemaakt voor de stage.

Career perspectives

Afhankelijk van de afstudeerrichting zijn er diverse tewerkstellingsmogelijkheden: Studenten uit de afstudeerrichting Onderwijs hebben tewerkstellingsperspectieven in de sector van onderwijs en vorming. Studenten die ook de resterende 34 sp van de Specifieke Lerarenopleiding opnemen na deze afstudeerrichting kunnen bovendien als lesgever psychologie terecht in het secundair (2de en 3de graad) en hoger onderwijs.