Master of Science in Psychology (Theoretical and Experimental Psychology)

Course content

De opleiding tot Master in de psychologie leidt tot de beroepsuitoefening als psycholoog. De drie afstudeerrichtingen hebben elk een eigen opbouw en finaliteit.

De afstudeerrichting Theoretische en experimentele psychologie is een bij uitstek onderzoeksgerichte opleiding. Theorieën en functioneren met betrekking tot de menselijke cognitie (bv. taalverwerking, geheugen, cognitieve controle, numerieke cognitie ...) worden bestudeerd. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan mentale processen en gedrag als aan de biologische basis daarvan. Je leert op een zelfstandige manier betrouwbaar, valide en theoriegedreven onderzoek plannen, uitvoeren en beoordelen, wat ten dienste kan staan van wetenschappelijke of toegepaste vraagstellingen. Je leert er ook hoe men in de neurowetenschappen het verband onderzoekt tussen ognitieve processen en gedrag enerzijds, en de hersenactivatie en -gebieden waarin dat gebeurt anderzijds.

Career perspectives

Afhankelijk van de afstudeerrichting zijn er diverse tewerkstellingsmogelijkheden. Theoretisch en experimentele psychologen komen traditioneel in het onderzoek terecht, wat zowel fundamenteel-wetenschappelijk als toegepast van aard kan zijn. Afgestudeerden zijn dan ook tewerkgesteld zowel aan universiteiten als in onderzoeksafdelingen van privéondernemingen: in laboratoria van farmaceutische bedrijven (bv. onderzoek naar de cognitieve bijwerkingen van geneesmiddelen), in studiediensten van consumentenverenigingen, in marktonderzoeksbureaus of in de sector van de verkeerspsychologie (bv. het BIVV). Sommigen houden zich met sportpsychologie bezig, anderen doen onderzoek voor constructeurs van computers. Psychologen komen ook vaak terecht in allerlei onderzoeks- en vernieuwingsprojecten, gefinancierd door de overheid of de privésector. Ten slotte biedt ook het onderwijs een aantal mogelijkheden voor afgestudeerde psychologen: fulltime of gecombineerd met een andere job.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.