Master of Science in Rehabilitation Sciences and Physiotherapy (Rehabilitation Sciences and Physiotherapy with Musculosceletal Afflictions)

Nicky, Master

Na de bachelor kinesitherapie ben ik de master gezondheidsvoorlichting en bevordering gaan volgen omdat mijn motivatie voor de kine ver te zoeken was. Nu ben ik weer gestart met mijn master kine. Ik vind het schitterend dat je tussen opleidingen kan kiezen en kan overgaan van de ene opleiding naar de andere. Het jaar GVO heeft mij opnieuw de motivatie doen vinden om kinesitherapeut te worden. Ik ben op dit moment meer gemotiveerd dan dat ik ooit ben geweest in mijn eerste drie jaren in de kine. Bovendien is het een meerwaarde geweest in de richting die ik uit wil. Het was dus geen verloren jaar.

Tineke, Master

Voor ik mijn keuze maakte, heb ik uren in de boekjes van de universiteit en hogescholen zitten lezen. Een blad per opleiding vond ik geweldig. Ik kreeg een duidelijk beeld van het aanbod. Ik ben een grote twijfelaar en heb in september pas beslist wat ik enkele weken later wou gaan studeren. In het secundair had men me wijsgemaakt dat de slaagkansen stijgen als je al veel sneller weet wat je wilt studeren. Maar uit ervaring heb ik gezien dat wie zich op voorhand vastpinde op 1 studiekeuze en zich afsloot van nieuwe mogelijkheden, niet slaagden. En ik die zo lang getwijfeld heb, slaagde wel. Ik heb grote twijfels gehad om unief te doen. Ik twijfelde of ik het wel aan zou kunnen. Op voorhand lijkt universiteit eigenlijk een bijna onmogelijke opdracht. Maar als de vakken je interesseren is het wel degelijk mogelijk om te slagen.

Elena, Master

Ik heb beslist in het laatste jaar secundair nadat ik me over verschillende opleidingen heb geïnformeerd. Toen had ik nog 2 keuzes: één aan de universiteit en één aan de hogeschool. Eigenlijk wou ik de opleiding aan de hogeschool al lang doen, maar toch ben ik veranderd van keuze. Na de infodagen van de 2 opleidingen lag mijn keuze vast: ik zou voor kinesitherapeut studeren omdat het beroep me veel meer aansprak. Eigenlijk heb ik vrij weinig moeite gehad met de overgang en de grote groep studenten in het auditorium. Vooral de eerste examens waren een moeilijk moment. Je weet niet wat men van jou verwacht. Heb je wel goed genoeg gestudeerd? Welke vragen gaan ze stellen? ... Na die eerste periode had ik 2 herexamens: ik had mijn tijdverdeling wat verkeerd ingeschat. Nadien wist ik veel beter hoe ik mijn tijd moest verdelen en wat precies van mij verwacht werd. De tweedekansexamenperiode was behoorlijk lastig: ik vond het niet zo aangenaam om in de vakantie te moeten studeren. De moeilijkste vakken waren cytologie, fysiologie en biochemie. Vooral de examenblokken zijn heel zwaar doordat we veel praktijkexamens hebben die telkens tussen de theorie vallen. Dat zorgt ervoor dat we voor elk vak gemiddeld 2 dagen studietijd hebben wat soms echt voor problemen zorgt. Zelfs al ken je vooraf de materie al goed, toch heb je soms tijd te kort om te herhalen.

Carolien, Master

Het eerste jaar vergde heel wat aanpassing zowel voor mij als voor andere studenten uit mijn jaar. Soms moet je wel eens een grote inspanning leveren. Je kan niet iedere avond afsluiten met een feestje, maar uiteindelijk moest ik niet iedere avond met mijn neus in de boeken zitten. De eerste examenperiode bracht veel stress teweeg. Ik heb in die periode soms wel getwijfeld aan mijn keuze, maar uiteindelijk is het mij toch gelukt en had ik maar 1 herexamen. Dat resultaat gaf mij eigenlijk het nodige doorzettingsvermogen om mij in het tweede semester volledig te geven en uiteindelijk bleef het bij dat ene herexamen. Het studeren tijdens de vakantie vond ik niet zo leuk en eigenlijk was ik blij dat ik er maar één had. Biochemie, fysica en cytologie en histologie worden beschouwd als de moeilijkste vakken. Maar achteraf gezien vallen die vakken al bij al wel nog mee, het vraagt wel enige studietijd maar ik was zeer tevreden met mijn resultaten. Ik vind van mijzelf dat ik een heel goede studiemethode heb. Ik heb geen herexamens meer gehad en kon altijd ten volle genieten van de bijna 3 maanden vakantie.

Inge, Master

Aansluitend op de richting wetenschappen-sport (ASO), twijfelde ik over de richtingen LO en kinesitherapie. Dat ik in Gent wou studeren, stond van bij het begin vast. Om wat meer info over de richtingen te krijgen, ben ik naar de SID-ins gegaan en heb ik de specifieke infodagen voor LO en kinesitherapie gevolgd. Twee weken voor het begin van het academiejaar heb ik besloten kinesitherapie te volgen met het oog op het latere beroep dat me iets meer interesseerde. De eerste examenperiode was zwaar: ik zat het eerste semester niet op kot waardoor ik erg veel tijd verloren heb met de verplaatsingen. Thuis had ik niet veel fut meer om te leren na een lange lesdag. Veel voorbereiding had ik vóór de examens dus ook niet gedaan, waardoor het erg veel was. Het tweede semester ging veel vlotter. Ik ging op kot en ben regelmatiger beginnen leren. Ik had 5 herexamens wat redelijk zwaar was, maar in een lange vakantie was dat goed te doen. De wetenschappelijke vakken waren het moeilijkst.

An, Master

De eerste jaren vond ik het lastig om mijn studies te combineren met sporten. In de kine hebben we enorm veel les gehad de eerste jaren waardoor een leven naast de lessen niet eenvoudig was. Het is een feit dat je de beschikbare tijd beter leert gebruiken en verdelen naarmate de jaren vorderen. De laatste twee jaren ben ik mijn studies beginnen combineren met vrij intensief sporten (voetballen in competitie) waarvoor ik toch tweemaal per week extra naar huis moet pendelen. De combinatie van die sport met examens is onmogelijk, dan beperk ik me tot één training. Tijdens het jaar lukt het wel.

Christiane, Master

Het moeilijkste was om zelf regelmatig te studeren. Soms heb je geen les en daar geniet je van terwijl je dan beter eens naar je leerstof kijkt. Ik had de tijd die ik nodig had om te studeren verkeerd ingeschat.