Master of Science in Speech Language and Hearing Sciences (Logopaedics)

 1. Immediate Admission
  • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting: logopedie
 2. Admission Subject to Passing a Linking Course
  1. 54 SP
   1. programme new structure
    • Bachelor in de logopedie en audiologie, afstudeerrichting: logopedie
   2. programme old structure
    • Gegradueerde in logopedie