Master of Science in Teaching in Arts and Humanities (abridged programme) (Moral Sciences)

Course content

Heb je al een masterdiploma behaald? Heb je ambities om in het onderwijs te werken of vormingen te geven? Wil je leren hoe je jouw academische vakkennis overbrengt aan anderen? Wil je een beroep waar je hét verschil kan maken en jongeren of volwassenen kan begeleiden in het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden? Heb je een open, creatieve geest en zie je diversiteit als een troef en uitdaging? Dan is de educatieve masteropleiding iets voor jou. Ze bereidt je niet enkel voor op lesgeven in de hogere graden van het secundair onderwijs, hoger onderwijs of volwassenenonderwijs. Het is een breed vormende opleiding die je klaarstoomt voor alle functies waarin educatieve vaardigheden van belang zijn.

Course structure

De UGent organiseert twee educatieve masteropleidingen van 90 studiepunten (economie, maatschappijwetenschappen) en zes van 120 studiepunten (cultuurwetenschappen, gedragswetenschappen, gezondheidswetenschappen, lichamelijke opvoeding, talen, wetenschappen en technologie).

Heb je al een masterdiploma op zak en dus ook de nodige vakkennis, dan kan je een verkort traject van de educatieve masteropleidingen volgen. Het verkorte traject van 60 studiepunten bestaat dan enkel uit de component leraar, waarbij de focus ligt op de pedagogische vaardigheden en vakdidactiek die je nodig hebt om leraar te worden. De vakinhouden vind je terug bij het tabblad programma.

Het verkorte traject van de educatieve masteropleiding kan je volledig in Gent volgen. Op de campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde kan je een groot deel van het verkorte traject volgen, zoals de volledige programmalijn theoretische vorming en alle stages. In de toekomst worden de campussen verder uitgebouwd met specifieke vakdidactieken. Het actuele aanbod vind je steeds terug op de website.

Career perspectives

De educatieve masteropleiding bereidt je enerzijds voor op een job als leraar met een focus op het secundair onderwijs (2de en 3de graad), het hoger onderwijs en het volwassenonderwijs. Welke vakken je mag geven in het secundair onderwijs hangt grotendeels af van de vakdidactiek(en) die je volgt. Een educatief masterdiploma is een vereiste om een aanstelling van doorlopende duur te krijgen en betaald te worden als master. Anderzijds draagt de opleiding bij tot een brede educatieve vorming die als een meerwaarde gezien wordt in het bedrijfsleven (denk maar aan coaching en trainingen), in de sociaal-culturele sector, in musea enz. Uiteraard geeft een educatieve masteropleiding ook toegang tot het doctoraat.