Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde: combinatie van ten minste twee talen (Nederlands, Engels, Frans)

Je wordt opgeleid als professionele taalgebruiker met een perfecte talenkennis. Als taalprofessional kan je niet zonder een sterk ontwikkeld gevoel voor correct en vlot Nederlands. Daarnaast kies je ook twee vreemde talen (Engels, Frans of Duits is verplicht als één van de vreemde talen). De nadruk ligt op schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid, op training met teksten (begrijpen, parafraseren, bediscussiëren, schrijven, samenvatten).
Vertaaloefeningen zijn belangrijk, want ook dat is een manier om een vreemde taal tot in haar finesses te leren beheersen. Bovendien heb je verschillende digitale vertaal- en communicatietools leren kennen en gebruiken, waardoor je competenties ook op dat terrein gevoelig toenemen.

Voor wie?

Zoek je naar een talenstudie van het hoogste niveau die praktisch gericht is, dan ben je bij de opleiding Toegepaste taalkunde aan het juiste adres. Talen studeren is hier echt een kwestie van talen perfect leren beheersen, begrijpen, lezen, spreken, schrijven.
Toegepaste taalkunde combineert een praktijkgerichte aanpak met een serieuze academische onderbouwing. Je kiest vanaf de start voor twee vreemde talen (uit een pakket van zeven, één van de vreemde talen moet Engels, Duits of Frans zijn) en voor een volwaardig pakket Nederlands. Voor Nederlands is moedertaalkennis noodzakelijk. Als je kiest voor Frans en Engels, dan is een degelijke basiskennis van de taal vereist. Voor de andere talen wordt geen voorkennis verwacht.

Opbouw

  •  Bachelor

De opleiding tot Bachelor in de toegepaste taalkunde is een driejarige academische opleiding. Je kiest vanaf de start voor twee vreemde talen (naast het volwaardige pakket Nederlands). Met het aanbod van Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks (uniek in Vlaanderen!) kan je vele combinaties maken.
De algemene vakken uit de opleiding geven je een ruime kennis mee. Er wordt van jou verwacht dat je tijdens de bacheloropleiding gedurende één semester in het buitenland gaat studeren.
Een buitenlandverblijf tijdens de opleiding zorgt voor een reële meerwaarde. Dankzij een dergelijk taalbad krijgt je taalbeheersing immers een sterke boost..
Nieuw is dat je het bachelorprogramma ook kan volgen via een vierjarig parcours waarbij je twee jaar in het buitenland studeert.
Meer informatie op www.vtc.UGent.be.

  • Master

Na de gemeenschappelijke bachelor kies je voor één van de drie masteropleidingen:

Meertalige communicatie

Talen kan je niet los denken van de maatschappelijke culturele werelden die eraan vastzitten. Je kunt maar echt meertalig communiceren als je voeling en inzicht hebt in de verbale en non-verbale gewoontes, communicatieve do’s en don’ts en talige codes om boodschappen passend te verwoorden.
In de opleiding meertalige communicatie leer je de theorie én de praktijk. Veel aandacht gaat uit naar verschillende situaties waarin professioneel wordt gecommuniceerd. De interculturele kant daarvan is erg belangrijk en vergt een flinke dosis creativiteit.

Tolken

Je wilt je specialiseren om mondeling te vertalen wat anderen zeggen. Daarvoor wordt je beheersing van de tolktechniek stapsgewijs opgebouwd. Je maakt je vertrouwd met de technieken die in diverse werkvelden gangbaar zijn: consecutief tolken met en zonder notities (dan luister je eerst naar de spreker en je geeft daarna weer wat hij gezegd heeft), vertalen van het blad (lezend vertalen, meestal van documenten) en fluistertolken (je volgt de spreker op de voet en vertaalt gelijktijdig voor een cliënt).
Je leert tolken in twee richtingen: van de vreemde taal in het Nederlands en omgekeerd. Ook je mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands wordt verder aangescherpt.

Vertalen

In de opleiding vertalen leer je alle mogelijke soorten geschreven teksten omzetten in een andere taal. Vertalen is een gespecialiseerd vak. Wie een vreemde taal goed beheerst, verstaat daarom nog niet de kunst om goed te vertalen. Daarvoor moet je inzicht hebben in vertaalmethodes, werkwijzen om specifieke termen op het spoor te komen en vlot diverse hulpmiddelen kunnen gebruiken. Je hebt besluitvaardigheid nodig om tussen alternatieven te kunnen kiezen enz. Ook vertalen leer je in twee richtingen: van de vreemde taal in het Nederlands en omgekeerd.

Waarheen?

Voor meertalige communicatie kies je wanneer je met het idee speelt om later een communicatieve functie in te vullen als woordvoerder, PR-medewerker, bedrijfsjournalist, redacteur … Je bent vertrouwd met de principes van intern en extern communiceren van organisaties, met bijzondere aandacht voor de interculturele communicatie.

Tolken bereidt je voor op een professionele loopbaan als gesprekstolk (liaisontolk). Je kunt aan de slag als zelfstandig tolk, als medewerker van een tolkafdeling, zowel bij de overheid als in de privésector. Een afgestudeerde in het tolken beschikt over een zeer goede mondelinge taalvaardigheid, een sterk ontwikkeld concentratievermogen en is behoorlijk stressbestendig.

Vertalen kun je doen als zelfstandige of als medewerker van een bedrijf of bij de overheid. Je kunt ook beëdigd vertaler worden of je profileren als vertaler-revisor en vertaalwerk eventueel combineren met copywriting ... Als ICT je aanspreekt, kan je terminoloog worden, taaldatabanken samenstellen, documenten elektronisch ontsluiten of meewerken aan de ontwikkeling van vertaalsoftware.
Telkens beheers je dus niet alleen je vreemde talen, je bent bovendien professioneel getraind om zowel op zelfstandige wijze als in teamverband met taal en tekst om te gaan. Als afgestudeerde in één van de drie opties heb je ook de keuze om je te verdiepen in wetenschappelijk onderzoek.