Bachelor of Arts in de archeologie

Nick, masterstudent

Ik ben in het eerste jaar na enkele maanden archeologie overgeschakeld naar communicatiewetenschappen. Echter, in het tweede jaar communicatiewetenschappen ben ik terug naar de archeologie gegaan. Sindsdien is mijn interesse in de archeologie alleen maar gegroeid.

Janna, masterstudente

De overgang naar de universiteit is een zeer grote stap. Je moet plots veel alleen doen en organiseren. Je wordt geconfronteerd met grote hoeveelheden leerstof en dat vergt toch wat aanpassing. Je moet ook veel zelfdiscipline aan de dag leggen. De eerste examenperiode was heel zwaar.

Fleur, bachelor

De eerste examenperiode was best angstaanjagend te weten dat je voor sommige vakken toch niet alles had kunnen leren zoals het moet. Ik ben nogal perfectionistisch … Gaandeweg heb ik mijn studieaanpak gedeeltelijk bijgestuurd en daarbij ook mijn persoonlijke houding in het algemeen.

Annick, masterstudente

Ik ben louter op mijn interesse voor het verleden en op basis van de infodagen gegaan voor archeologie.

Bartel, masterstudent

Tips voor wie archeologie wil doen: weet waaraan je begint. Het is een zeer specifieke richting, hoewel we ook veel algemene vakken krijgen (minorvakken, geologie, bodemkunde, landmeetkunde, informatica etc.). De combinatie theorie en praktijk is goed uitgewerkt. Dat betreft niet alleen de verplichte 3 maand stage. We worden via een aantal vakken opgeleid om rondleidingen en presentaties in elkaar te steken en tot een goed eind te brengen. Hou in het achterhoofd dat archeologie iets is waarmee je bezig hoort te zijn, ook buiten de lesuren. Een kleine wereld die je best voor een groot deel kent en begrijpt tegen dat je afstudeert.