Bachelor of Arts in de Oost-Europese talen en culturen

De politieke ontwikkelingen zorgen voor een stijgende belangstelling voor de Oost-Europese landen. In de opleiding ligt de nadruk niet alleen op taalverwerving, je krijgt een actueel en levendig inzicht in de evolutie van de Oost-Europese landen met hun rijk en gevarieerd erfgoed op cultureel, politiek, sociaal-economisch en wetenschappelijk gebied.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De Sovjet-Unie bestaat al dertig jaar niet meer, maar Oost-Europa blijft boeiend én relevant. De Oost-Europese landen vertegenwoordigen meer dan de helft van het Europese continent en beschikken over een rijk en gevarieerd erfgoed op cultureel, politiek, sociaal-economisch en wetenschappelijk vlak. Ze hebben een interessante, maar bewogen geschiedenis die de wereldgeschiedenis en -cultuur mee heeft bepaald. Ook vandaag neemt Oost-Europa een belangrijke plaats in het wereldgebeuren in. Sommige delen van Oost-Europa zijn lid van de Europese Unie (Bulgarije, Kroatië, Slovenië) geworden, terwijl andere nog steeds buiten onze vertrouwde wereld staan (Rusland, Servië, Bosnië-Herzegovina). En dat geldt ook voor de culturen zelf: tegelijk vertrouwd en vreemd, herkenbaar en exotisch, Europees en niet-Europees. De opleiding richt zich zowel op Rusland als op Zuidoost-Europa, meer bepaald de Slavische culturen op de Balkan. De nadruk ligt niet alleen op taalverwerving, maar ook op de studie van de cultuur in al haar aspecten en de hedendaagse maatschappij. Er is bijzondere aandacht voor de historische ontwikkeling van de Oost-Europese talen, culturen en landen. De UGent is de enige universiteit in Vlaanderen waar je de opleiding Oost-Europese talen en culturen kunt volgen en waar je twee of meer Slavische talen kunt combineren.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Je hebt geen speciale voorkennis nodig. Een bijzondere interesse voor talen is wel noodzakelijk, aangezien je talen (be)studeert die qua structuur en woordenschat sterk verschillen van de West-Europese talen. Verder heb je een grote interesse voor literatuur, cultuur en geschiedenis en kun je je enthousiast inleven in andere culturen en maatschappijen. De belangrijkste voorwaarde om te slagen is een brede belangstelling voor taal en cultuur in het algemeen, maar ook voor cultuurgebieden die fundamenteel verschillen van de onze (en er tegelijk toch heel sterk op lijken ook).

Structuur

  •  Bachelor

De bacheloropleiding Oost-Europese talen en culturen biedt een breed programma waarin naast de studie van twee (of zelfs drie indien je dat wenst) moderne Slavische talen ook de geschiedenis, literatuur, cultuur en maatschappij van Oost-Europa, in het bijzonder Rusland en Zuidoost-Europa, uitgebreid aan bod komen. Centraal in de opleiding staat de intensieve, theoretische en praktische studie van de belangrijkste Oost-Europese taal, het Russisch. Hiermee start je in het eerste semester van het eerste jaar. In het tweede semester van het eerste jaar vat je de studie van een moderne Zuid-Slavische taal aan, met name Bosnisch/Kroatisch/Servisch, Bulgaars of Sloveens. Daarbovenop besteed je veel aandacht aan het cultuurgebied van Rusland en Zuidoost-Europa via taalwetenschap, letterkunde, cultuurgeschiedenis, geschiedenis en actualiteit. In het eerste jaar is er ook bijzondere aandacht voor je algemeen humane en theoretische vorming. Dat gebeurt via vijf algemene vakken die geselecteerd zijn uit het aanbod van gemeenschappelijke vakken van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Vanaf het tweede jaar biedt de leerlijn ‘methodologie’ je de nodige instrumenten en vaardigheden om zelfstandig aan onderzoek te doen. Vanaf datzelfde jaar verdiep je je behalve in het cultuurgebied van Rusland en Zuidoost-Europa ook in het Oudslavisch, de gemeenschappelijke schrijftaal van de Slavisch-orthodoxe wereld. Daarnaast kies je een minor (eventueel een bijkomende Zuidoost-Europese taal) en scherp je je onderzoeksvaardigheden aan. In het derde jaar is er een buitenlandsemester waarbij je ondergedompeld wordt in de taal en cultuur van je studiegebied. Je rondt de bacheloropleiding af met een werkstuk, de bachelorproef.

  • Master
In de master ligt de nadruk op specialisatie, verdieping en persoonlijk wetenschappelijk werk. Naast de talen die ook in de bachelor aangeboden worden zijn er verdiepingsvakken op het gebied van taalkunde, letterkunde, Slavische filologie en regiostudies. De gekozen specialisatie hangt nauw samen met de keuze van het onderwerp voor de masterproef, waarvoor je wordt voorbereid via een methodevak. Daarnaast kies je ook voor 15 studiepunten keuzevakken. Dat kan een verderzetting zijn van je minor, een ander verdiepingsvak of een stage bij een bedrijf of organisatie.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde master. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Arbeidsmarkt

Onder invloed van de veranderingen in Oost-Europa is de werkgelegenheid voor Oost-Europakundigen of slavisten aanzienlijk toegenomen. Slavisten worden gerekruteerd om handelsmissies te ontvangen en te begeleiden, om goede handelscontacten te smeden, om te werken bij buitenlandse vestigingen van Belgische bedrijven en banken. Afzetmarkten zijn onder meer de journalistiek, de radio en televisie, de culturele sector, maar ook de sociaal-politieke instanties die zich bekommeren om migranten en vluchtelingen. Als leraar zijn er mogelijkheden in het volwassenenonderwijs, de hogescholen en de universiteiten. Daarnaast zijn er het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit, het bibliotheekwezen, musea enz.