Master of Arts in de historische taal- en letterkunde

Deze masteropleiding bundelt de expertise in een tiental talen of taalgroepen op het vlak van de studie van historische taalkunde en literatuur. Taalkunde en literatuur worden niet geïsoleerd bestudeerd, maar steeds in hun cultuurhistorische ontstaans- en gebruikscontext. De opleiding speelt in op vragen en noden binnen de culturele sector, waar de interesse voor en het inzicht in het belang van nationaal en internationaal erfgoed, bibliotheek- en archiefwezen, de geschiedenis van het boek en de doorwerking van het verleden blijvend toeneemt.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Deze masteropleiding is één van de vier die volgen op de Bachelor in de taal- en letterkunde: twee talen. Ze bundelt de expertise in een tiental talen of taalgroepen op het vlak van de studie van historische taalkunde en literatuur. Daarnaast is de opleiding expliciet bedoeld voor bachelors in andere humane wetenschappen die een bijzondere interesse voor historische teksten in de meest diverse vormen (manuscripten / drukken) en genres koesteren. Taalkunde en literatuur worden in deze opleiding namelijk niet geïsoleerd bestudeerd, maar steeds in hun cultuurhistorische ontstaans- en gebruikscontext.

De Master in de historische taal- en letterkunde stelt zich tot doel je vertrouwd te maken met analysemethoden die je de historische bepaaldheid van teksten en andere taaluitingen doen inzien en begrijpen. Daarmee speelt de opleiding in op vragen en noden binnen de culturele sector, waar de interesse voor en het inzicht in het belang van nationaal en internationaal erfgoed, bibliotheek- en archiefwezen, de geschiedenis van het boek en de doorwerking van het verleden blijvend toeneemt.

Aandachtspunten

De Master in de historische taal- en letterkunde wordt enkel aan de UGent aangeboden.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De Master in de historische taal- en letterkunde bestaat uit drie onderdelen: twee verplichte vakken en vijf, vooral taalspecifieke, keuzevakken (35 sp), onderzoeksstage (10 sp) en masterproef (15 sp). Door die opbouw heb je de mogelijkheid om een uniek studieprofiel samen te stellen dat maximaal aansluit bij je interesses en je daarnaast degelijk voorbereidt op een concreet arbeidsterrein.

In de keuzevakruimte worden opleidingsonderdelen aangeboden waarin de studie van teksten en talig materiaal uit een tiental talen centraal staat. Die vakken kun je, als je over de nodige voorkennis beschikt, vrij combineren. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een keuzevak met een meer geschiedkundige invalshoek te volgen of een vak op te nemen aan een willekeurige Vlaamse universiteit.

Binnen de onderzoeksstage voer je een klein onderzoeksproject uit in een erfgoed- of een onderzoeksinstelling in binnen- of buitenland. In de erfgoedinstelling leer je ook de dagelijkse praktijk binnen de sector kennen; werken in een onderzoeksgroep laat je toe om je studiegebied verder uit te diepen en je eventueel voor te bereiden op een carrière als onderzoeker. De studie wordt afgerond met een masterproef.

Arbeidsmarkt

Je beschikt met een diploma van Master in de historische taal- en letterkunde over dezelfde algemene vaardigheden als alle studenten met een masterdiploma in de taal- en letterkunde. Via de stage heb je bovendien concrete mogelijkheden gekregen om met het arbeidsveld kennis te maken. Je kunt terecht op de traditionele afzetmarkten voor universitair gediplomeerden in de taal- en letterkunde: het wetenschappelijk onderzoek, de culturele sector, het bedrijfsleven en het onderwijs. Voor tewerkstelling in de laatste sector kun je met je master­diploma HTL instromen in het verkorte traject van de Educatieve master in de talen (60 sp). Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

De meerwaarde die jij zult kunnen bieden, bestaat uit een verbreed, historisch perspectief op taal en haar culturele componenten, en de unieke combinatie van vaardigheden die je door de heel vrije opbouw van dit masterprogramma hebt weten te verwerven. Aangezien je je tijdens de studie verdiept hebt in de historische componenten van taal, literatuur en cultureel verleden, kun je bovendien inspelen op de groeiende vraag van de erfgoedsector naar onderzoek en beheer van literair en documentair erfgoed. De masteropleiding biedt tot slot een goede voorbereiding op meer gespecialiseerde opleidingen zoals de master-na-masteropleiding Archivistiek of de Master of Advanced Studies in Linguistics.