Master of Arts in de Oosterse talen en culturen

De masteropleiding in de Oosterse Talen en Culturen is een talen- en culturenstudie. Dat houdt in dat je talen studeert om culturen beter te kunnen doorgronden. De pijlers ‘twee taalvarianten’, ‘geschiedenis, religie, maatschappij en literatuur’ en ‘wetenschappelijke methodologie’, die de kern uitmaken van de bacheloropleiding Oosterse Talen en Culturen, vind je hier terug.


Het grote verschil met de bacheloropleiding is dat taal, cultuur en wetenschappelijke methodologie in de opleidingsonderdelen geïntegreerd aangeboden worden. Niet langer leer je een taal, maar je studeert een ‘taal, tekst en context’; in ‘cultuur in perspectief’ staan thema’s centraal die van diverse invalshoeken belicht worden. De masterproef is het sluitstuk waarin je bewijst de methodologie te kunnen aanwenden om aan taal- en cultuurstudie te doen.

De master is enkel toegankelijk na het volgen van de bachelor in de Oosterse Talen en Culturen (eventueel via een verkort traject, aan te vragen bij de faculteit). We geven daarom ook een korte beschrijving van de inhoud van de driejarige bacheloropleiding die voorafgaat aan de master. In de opleiding Oosterse Talen en Culturen kunnen diverse deelgebieden onderscheiden worden (Arabistiek en islamkunde, India, China, Japan). Die deelgebieden zijn in vele universiteiten aparte studierichtingen. In Gent vallen ze alle onder de algemene noemer Oosterse Talen en Culturen. Dat heeft een belangrijk voordeel. Volgens het Gentse model van Oosterse studies kies je twee taalvarianten die de kern uitmaken van de studie. Rond die talen wordt een cultuurpakket opgebouwd waarin interactie tussen culturen een belangrijke pijler is. De keuze van de taal, tekst en contextvakken in de masteropleiding hangt uiteraard nauw samen met het traject dat je in de bachelor volgde.

Binnen het masterparcours kies je twee ‘taal, tekst en context­vakken’, in aansluiting op de taalvakken uit de bacheloropleiding: Arabistiek en islamkunde: Modern Arabisch, Klassiek Arabisch; Zuid- en Centraal-Azië: Hindi en Oud- en Middelindisch; Oost-Azië: Modern Chinees of Modern Japans, en Klassieke talen van Oost-Azië.

Zoals je uit bovenstaand talenpakket kunt aflezen, zul je altijd naast moderne ook klassieke teksten leren kennen. Die klassieke oosterse teksten spelen namelijk een belangrijke rol in de religies en het politieke discours in de diverse oosterse landen. In de talenstudie is actieve taalvaardigheid uiteraard belangrijk (voor moderne talen), maar anders dan in een vertaal- of tolkenopleiding is taalvaardigheid geen doel op zich, maar een middel om door te dringen tot andere culturen en te communiceren met mensen uit de bestudeerde landen.

Opbouw

In de master worden de wetenschappelijke en kritische vaardigheden vervolmaakt, en de talen en culturen in de diepte bestudeerd, wat betekent dat je een bredere waaier aan mogelijkheden hebt op de arbeidsmarkt. In de bachelor werden de basisvaardigheden opgebouwd in de diverse componenten van het programma (taalvaardigheid, essentiële historische, culturele en maatschappelijke achtergronden, onderzoeksstrategieën). In de master worden die meer geïntegreerd aangeboden. De masteropleiding heeft een sterke wetenschappelijke oriëntering.

Het programma bevat de volgende componenten:
1. Taal, tekst en context (per taal): grondige studie van teksten in de oosterse talen die in de bachelor aangeleerd werden. Die worden ingebed in hun maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke context;
2. Cultuur in perspectief (per cultuurgebied): grondige studie van culturele of maatschappelijke fenomeen op basis van bronteksten en een analyse van de standpunten ingenomen in de vakliteratuur;
3. Een vak naar keuze, dat desgewenst kan aangewend worden  ter ondersteuning van de masterproef of kan bestaan uit een korte stage binnen de professionele wereld;
4. Masterproef en onderzoeksseminarie: hierin bewijs je dat je bronmateriaal uit de oosterse culturen toegankelijk kan maken voor een westers publiek, en gebeurtenissen kan interpreteren binnen een wetenschappelijk kader.

Met de uitbreiding naar de tweejarige master (gepland vanaf 2017-2018) worden hier een aantal aspecten aan toegevoegd:
- Internationalisering (met een verblijf in het doelland);
- Stage;
- Professionaliseringstraject.

Arbeidsmarkt

De Master in de Oosterse Talen en Culturen opent dezelfde mogelijkheden op de arbeidsmarkt als andere masters in de taal- en letterkunde.

Je kunt aan de slag in de culturele sector (musea, uitgeverijen, theatergezelschappen, literaire organisaties, archieven, pers, bibliotheken en culturele centra), alsook in instellingen van verschillende overheden en internationaal gerichte bedrijven.

+++/---
Afgestudeerden worden vaak gevraagd om handelsmissies te ontvangen en te begeleiden, om handelscontracten in goede banen te leiden, en om bedrijfsleiders bij te staan in de verschillende Aziatische landen.

Voor wie een grote belangstelling heeft voor een wetenschappelijke verdieping in de humane wetenschappen (religie, literatuur, sociologie, antropologie) biedt de master ook aantrekkelijke perspectieven op een carrière als wetenschappelijk onderzoeker.