Master of Science in de geografie

Geografische denkbeelden en kennis worden gebruikt in een brede waaier van toegepaste en beleidsdisciplines zoals landschapszorg, natuurbehoud, milieu-effectenrapportering, Global Change-studie, ontwikkelingssamenwerking, ruimtelijke planning en stedenbouw, mobiliteitsmanagement, regionale ontwikkeling, administratieve organisatie … Het onderzoeksdomein van de geografie is zeer ruim en omvat alle objecten, processen en veranderingen, zowel van natuurlijke als van antropogene aard, van objecten en processen die zich voordoen op het aardoppervlak. De geografie is in wezen interdisciplinair en steunt op een brede mens- en natuurwetenschappelijke basis. De opleiding Master in de geografie van de UGent biedt drie majors aan die aansluiten bij de onderzoeksklemtonen van de vakgroep Geografie. Verschillende geografische technologieën die aan bod komen in de Master in de geografie, zoals GIS, teledetectie en cartografie, zijn terug te vinden in vele disciplines van de huidige kennismaatschappij en zijn onmisbaar geworden in een belangrijk deel van de bedrijfswereld.

Opbouw

De masteropleiding in de geografie is opgebouwd uit een gemeenschappelijke stam van geografische vakken (20 sp): GI-toepassingen, Geografische excursie, en Fysisch milieu en ontwikkeling. Daarnaast kies je uit drie majors van 40 sp (Stad, onderneming en mobiliteit; Landschap, mens en milieu; Geo-ICT). De masterproef (30 sp) bestaat uit een onderzoekswerk in een van de onderzoeksdomeinen van de opleiding en vindt plaats in het tweede masterjaar. De minor (30 sp) laat je toe om je al tijdens de studies te oriënteren naar een bepaalde beroepsfinaliteit (Onderzoek, Economie en bedrijfs­kunde). Wie gebeten is door de onderzoeksmicrobe en die weg verder wil inslaan, kan kiezen voor een minor Onderzoek. In die minor krijg je de kans om je nog dieper in te werken in je vakgebied of om verbanden met andere vakgebieden verder te verkennen. Het volgen van die minor is dan ook een voortreffelijke voorbereiding op het doctoraat. Met de minor Economie en bedrijfskunde volg je voor 30 sp opleidingsonderdelen die jou laten kennismaken met de wereld van bedrijf en economie. De combinatie van de wetenschappelijke vorming en de competenties op vlak van economie en bedrijfskunde vormt een goede start van een loopbaan in de bedrijfswereld of binnen een regelgevend of adviesverstrekkend orgaan.
Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Afgestudeerde Masters in de geografie worden, vanwege hun brede wetenschappelijke vorming en hun sterk tijd-ruimtelijk denkvermogen, gewaardeerd op de arbeidsmarkt, in binnen- en buitenland. Ze kunnen terecht in tal van tewerkstellingsdomeinen, zowel in het onderwijs, de overheid als in de privésector. Je vindt geografen als onderzoekers aan verschillende instellingen (universiteiten, NGI, KMI, NIS), maar ook heel wat geografen zijn met toegepaste wetenschappelijke activiteiten bezig in o.a. de energiesector, milieusector, stedenbouw en ruimtelijke ordening (streekontwikkeling, stadsvernieuwing), verschillende openbare diensten (openbare werken, verkeer en mobiliteit, economische zaken), intercommunales, uitgeverijen, toerisme, distributiebedrijven, informaticasector, bank- en verzekeringswezen, of bij internationale organisaties. De sector van de geografische informatieverwerking en -beheer biedt tal van nieuwe opportuniteiten (Agentschap Informatie Vlaanderen, gemeentes, studiebureaus).