Master of Science in de wiskunde

Wiskunde is een zelfstandige wetenschap en tegelijkertijd een discipline die parallel loopt met de verschillende andere wetenschappen en er voortdurend mee in wisselwerking staat. Wie de masteropleiding wiskunde volgt, maakt een bewuste keuze uit drie majors en een ruim gamma aan keuzevakken.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Wetenschappen
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Wiskunde is een zelfstandige wetenschap en tegelijkertijd een discipline die parallel loopt met de verschillende andere wetenschappen en er voortdurend mee in wisselwerking staat. Wiskunde negeren blijkt onmogelijk in elke weten schap die een bepaald niveau van exactheid heeft bereikt. Een voorbeeld: de spectaculaire vooruitgang van de moleculaire biologie heeft niet alleen veel biologen maar ook grote wiskundigen geïnspireerd om een boeiende wisselwerking tot stand te brengen. Daardoor zijn heel wat nieuwe richtingen ontstaan, zowel in de wiskunde als in de biologie. Toch heeft de zuivere wiskunde, zonder toepassingen in wetenschap en techniek - hoe fantastisch die ook mogen zijn - op zichzelf al bestaansrecht. Soms zijn toepassingen trouwens heel indirect en onverwacht: sommige takken van zuivere wiskunde (zoals getaltheorie en eindige meetkunde) blijken veel later wel degelijk van pas te komen bij erg praktische toepassingen zoals coderen en decoderen. Wiskunde is in feite al heel lang een van de meest fundamentele uitingen van de mens in zijn streven om de wereld beter te begrijpen. Daarom zal ze ook een essentieel element blijven van de cultuur die we aan de komende generaties doorgeven.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Wie de masteropleiding Wiskunde volgt, heeft voldoende maturiteit, mobiliteit en eigen interesses ontwikkeld om een bewuste keuze te maken. Bijgevolg laat het studieprogramma een ruime keuze toe.

Vooreerst kies je een major die aansluit bij je interesse:
– Zuivere wiskunde
– Wiskundige natuurkunde
– Toegepaste wiskunde en informatica

In de majorvakken (30 sp) maak je kennis met de verschillende onderzoeksdomeinen inherent aan de gekozen major. De sterke onderzoeksdomeinen van de leden van de onderwijsstaf komen in de drie afstudeerrichtingen tot uiting. Er is ook een ruim aanbod van gevorderde keuzevakken (30 sp), ondersteund door actieve onderzoekers en aansluitend bij hun wetenschappelijk onderzoek. Hiermee komt de nadruk te liggen op verdiepende specialisatie binnen de major. Ook het onderwerp van de masterproef (30 sp) sluit inhoudelijk aan bij de gekozen major. Het programmaschema wordt dan voltooid met vakken uit de minor (30 sp) die overwegend verbredend of verdiepend kunnen zijn, afhankelijk van de gekozen minor. Wie gebeten is door de onderzoeksmicrobe en die weg verder wil inslaan, kiest voor een minor Onderzoek. In die minor krijg je de kans om je nog dieper in te werken in je vakgebied of om verbanden met andere vakgebieden verder te verkennen. Die minor is dan ook een voortreffelijke voorbereiding op het doctoraat. De minor Economie en verzekeringen wapent hen die de bankensector, verzekeringssector of bedrijfswereld willen intrekken, met de nodige economische kennis. Je wordt ook aangemoedigd om vakken te kiezen uit de opleidingsprogramma’s van andere Vlaamse universiteiten.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

De afgestudeerden van de opleiding Master in de wiskunde kunnen terecht in het wetenschappelijk onderzoek, in het onderwijs en in vele bedrijven waar onderzoek en ontwikkeling een kernactiviteit vormen.Hun belangrijkste troeven zijn hun vermogen om technische concepten aanschouwelijk te maken, strategisch met complexe informatie om te gaan en creatief op zoek te gaan naar nieuwe invalshoeken. De training als wiskundige in deze gebieden is dan ook bijzonder nuttig en sterk gewaardeerd, en geeft afgestudeerden vaak een voorsprong op collega’s uit andere opleidingen. Naast onderzoek en onderwijs zijn wiskundigen zeer gegeerd in financiële instellingen, de ICT-branche en de dienstverlening (consultingbureaus …).