Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur

Een architect bezit niet alleen technisch en ontwerpmatig talent maar heeft ook maatschappelijk-culturele en architectuur-wetenschappelijke aanleg. Architectuur is namelijk niet te scheiden van het leven en de maatschappij waarin ze voorkomt. Architectuur schept de omgeving, en brengt tegelijkertijd zichzelf tot stand binnen die omgeving.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De opleiding architectuur biedt in eerste instantie een goede initiatie en leerschool in de praktijk, de middelen en de voorstellingstechnieken van het architectonisch ontwerpen aangevuld met de basiskennis van het stedenbouwkundig ontwerpen. Je maakt vervolgens kennis met en krijgt inzicht in de constructieve en technische principes van het bouwen. Je wordt ook bewust gemaakt van de betekenis en het maatschappelijk belang van architectuur en de stedenbouw gevoed door historische en architectuurtheoretische kennis en reflectie. Je wordt getraind in het uitvoeren en presenteren van ontwerpgericht en van wetenschap pelijk onderzoek. En last but not least, je maakt kennis met de beroepspraktijk van de architect. Het programma en de rijke leeromgeving van de opleiding bieden je de tijd, de middelen en de mogelijkheden om, naargelang de eigen mogelijkheden en interesses, te verdiepen of te bekwamen in één van de specifieke aspecten van het vakgebied.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Om te kunnen inschrijven in de opleiding Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur moet je deelgenomen hebben aan een ijkingstoets.

Voor wie

Als architect moet je over heel uiteenlopende kwaliteiten beschikken. Je hebt technisch en ontwerpmatig talent maar ook maatschappelijk-culturele en architectuur-wetenschappelijke aanleg. Kiezen voor Architectuur betekent kiezen voor een brede intellectuele opleiding, met interesse voor de verschillende aspecten en vooral voor hun onderlinge verbanden. Qua vooropleiding is een degelijke basisopleiding wiskunde in het secundair onderwijs bijzonder welkom. De cursussen in het eerste bachelorjaar sluiten aan bij een vooropleiding met zes uur wiskunde per week tijdens de laatste twee jaren van het secundair onderwijs. Ook voor fysica is voorkennis meegenomen, maar die is minder determinerend dan die van wiskunde. Het artistieke deel van de opleiding vindt plaats in het ontwerpatelier. Grote interesse voor vormgeving, esthetiek en vooral de motivatie om te willen bijleren zijn voorwaarden voor succes. Het moet duidelijk zijn dat het ontwerp een fundamentele pijler is van de opleiding. Alleen goed zijn voor de exacte en architectuurwetenschappelijk vakken is onvoldoende. Een goede architect beschikt over een unieke combinatie van beide talenten.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

De bachelor is gemeenschappelijk voor alle studenten. Ze is opgebouwd rond drie pijlers: architectuurontwerp, bouwtechnische vakken en basiswetenschappen, en architectuurwetenschappen. Je krijgt een goede initiatie in de praktijk van het architectonisch ontwerpen. Je maakt kennis met het ontwerpproces via specifieke ontwerpoefeningen. Via de ontwerpondersteunende vakken zoals ontwerpleer, waarneming en beeldende media, digitale ontwerptechnieken leer je om in woord en beeld na te denken en te communiceren over je eigen werk en de juiste middelen en voorstellingstechnieken te kiezen. In de bouwtechnische vakken maak je kennis met de constructieve en technische principes van het bouwen. De wetenschappelijke vakken wiskunde en fysica zorgen hierbij voor de nodige onderbouw. Daarnaast besteden we ook ruim aandacht aan het maatschappelijk belang van architectuur en de stedenbouw.

  • Master

De master biedt een brede universitaire kennisbasis met het architectuur­ontwerpen als focus en het bouwen als voornaamste toepassingsgebied. Je krijgt de mogelijkheid om binnen dat aanbod een eigen profiel te ontwikkelen. Je kunt kiezen uit twee afstudeerrichtingen.

Architectuurontwerp en bouwtechniek zoomt in op de materialisatie en bouwtechnische aspecten van een ontwerp. Ze is gericht op ingenieur-architecten met bijzondere interesse voor het gebouwontwerp en zijn details, in de constructie en in duurzame gebouwtechnieken. Je doet een stevige theoretische kennis op in deze domeinen en leert die ook toe te passen in een ontwerp of verder te ontwikkelen in experimenteel labo-werk, via simulaties over energiegebruik en thermisch comfort in gebouwen bijvoorbeeld of nog via hands-on bouwprojecten.

Stadsontwerp en architectuur bekijkt het gebouw in zijn bredere context. Ze mikt op studenten met een bijzondere interesse voor het gebouw in zijn omgeving. Je krijgt een introductie in de kennisgebieden die betrekking hebben op het ontwerp op grotere schaal. Zo leer je inzicht verkrijgen in de ruimtelijke dimensie van verstedelijkingsprocessen, of nadenken over de uitdaging die transitievraagstukken met betrekking tot wonen, werk, voeding, of energie stellen aan het ontwerp van de stad van morgen. Het atelierwerk staat in beide afstudeerrichtingen nog steeds centraal. Hoorcolleges maken in de master steeds meer plaats voor seminaries. In het laatste jaar maak je een masterproef. Daarin werk je zelfstandig een ontwerp- of onderzoeks­probleemstelling uit, begeleid door de wetenschappelijke staf van de vakgroep.

Je kan er ook voor opteren om na de bachelor of de master de Master in de ruimtelijke planning en stedenbouw te volgen. Deze master focust op de relatie tussen ruimte en samenleving en hoe daarop beleidsmatig in te grijpen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Afgestudeerden van de opleiding ingenieur-architect zijn actief in erg diverse domeinen. Na de stage starten sommigen een eigen architectuurpraktijk, al dan niet in groepsverband. Andere afgestudeerden gaan aan de slag in overheidsdiensten waar ze mee de krijtlijnen van het bouwen en het plannen van de toekomst helpen uitzetten. Anderen kiezen voor een rol als ingenieur stabiliteit of technische installaties, of gaan voor een loopbaan als projectmanager, energiedeskundige of veiligheidscoördinator. Maar de opleiding opent ook perspectieven voor wie zich in het beroepsleven wil toeleggen op geavanceerde visualisatietechnieken of dataverwerking die in bouw- en planningsprocessen aan de orde zijn.

In deze filmpjes laten we alumni zelf aan het woord.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord