Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur (architectuurontwerp en bouwtechniek)

De masteropleiding architectuur concentreert zich rond atelierwerk. Daarin staat architectuurontwerpen centraal. Studenten kiezen één van beide afstudeerrichtingen: Stadsontwerp en architectuur, waar het architectuurontwerp eerder in de ruimtelijke omgeving en de stedenbouwkundige context gekaderd wordt, of Architectuurontwerp en bouwtechniek, waar binnen het architectuurontwerp, de materialisatie en bouwtechnische aspecten bijzondere aandacht krijgen.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Masterbeurs

Elk jaar organiseert de Associatie Universiteit Gent de Afstudeerbeurs. Deze beurs richt zich enerzijds op de voorbereiding op de arbeidsmarkt en anderzijds op verder studeren (Masterbeurs).

Meer info: www.ugent.be/masterbeurs