Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

De analyse van de socio-economische, culturele, fysisch-morfologische of verkeerskundige gegevens wordt gedoceerd als noodzakelijke onderbouw van een ruimtelijke strategie. De nadruk ligt echter vooral op het ontwikkelen van een synthetisch vermogen via ruimtelijke conceptvorming. Je werkt autonoom in een multidisciplinair team aan een duurzame ontwikkeling van de ruimtelijke ordening.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Masterbeurs

Elk jaar organiseert de Associatie Universiteit Gent de Afstudeerbeurs. Deze beurs richt zich enerzijds op de voorbereiding op de arbeidsmarkt en anderzijds op verder studeren (Masterbeurs).

Meer info: www.ugent.be/masterbeurs