Bachelor of Science in de economische wetenschappen

Dit is een brede opleiding die de werking van de globale economie bestudeert. Waar de toegepaste economische wetenschappen eerder de 'binnenkant' van het bedrijf bestudeert, gaat de aandacht hier naar de 'buitenkant': de sociaaleconomische of maatschappelijke omgeving waarin de bedrijven opereren.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Nederlands
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De opleiding Economische Wetenschappen is een brede opleiding die de werking van de globale economie bestudeert. Alle economische actoren en hun onderlinge interactie komen aan bod: gezinnen, bedrijven, financiële instellingen, overheid en buitenland. In essentie bestudeert de opleiding hoe die actoren economische keuzes maken (consumeren, produceren, arbeid verrichten, investeren en beleggen, invoeren, uitvoeren ...), wat de gevolgen daarvan zijn voor de samenleving, en hoe problemen in dat verband het best kunnen worden opgelost. De topics die aan bod komen, zijn maatschappelijk dan ook zeer relevant: economische groei, welvaart, inkomensvorming, inkomensverdeling, geld, inflatie, monetair beleid, tewerkstelling en werkloosheid, efficiënt overheidsbeleid, sociale zekerheid, belastingen en overheidsschuld, internationale economische relaties, globalisering, problematiek van de ontwikkelingslanden, milieuvervuiling, armoede, enz.
De opleiding Economische Wetenschappen is gericht op de macro-economische analyse, in tegenstelling tot de opleidingen Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelswetenschappen die veeleer de functionele domeinen van ondernemingen bestuderen. De analyses in de EW hebben betrekking op de gedragingen en interacties tussen consumenten, ondernemingen, financiële instellingen en de overheid, uiteraard in een internationaal kader.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Op de opleidingswebsite vind je nog heel wat filmpjes, presentaties, getuigenissen van studenten ...

Voor wie

Heb je een brede maatschappelijk-economische interesse? Ben je gebeten om te weten hoe de financiële crisis veroorzaakt werd en hoe de internationale regulering is aangescherpt? Wil je inzicht verwerven in hoe het gedrag van de centrale banken en de financiële markten invloed hebben op de rendementen van beleggingen? Wil je meewerken aan het opstellen van de overheidsbegroting of heb je ambitie om het energiebeleid mee vorm te geven? Vraag je je af welke economische toekomst Europa heeft in een geglobaliseerde wereld? Kies dan voor Economische Wetenschappen! Een vooropleiding van minimum vijf à zes uur wiskunde per week is aangeraden. Specifieke voorkennis voor de economische vakken is niet vereist.

Structuur

  • Bachelor

Het eerste bachelorjaar is gemeenschappelijk met de opleidingen Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelsingenieur. Dat zorgt ervoor dat je in de daaropvolgende jaren een onderbouwde keuze kunt maken. Het eerste jaar geeft je een grondige basiskennis in de algemene economie en de bedrijfseconomie, en in een aantal ondersteunende en aanverwante vakgebieden. In de tweede bachelor krijg je de typisch economische basisvakken maar er blijft ook een link met de bedrijfseconomie. Er wordt verder geschaafd aan de kwantitatieve vaardigheden waardoor je op een wetenschappelijke wijze economische problemen leert beschrijven en onderzoeken. In het derde bachelorjaar ligt de focus op de grote domeinen van de macro-economische analyse: de rol van de overheid, de tendensen op de arbeidsmarkt, de economische analyse van klimaat en energievraagstukken en het monetair beleid van de centrale banken. Ook de internationale dimensie komt uitgebreid aan bod.

  • Master

Vanaf nu is Engels de doceertaal. De eenjarige, Engelstalige masteropleiding Economics start met een gemeenschappelijk deel waarin micro-economie en macro-economie verder worden verdiept, met nadruk op de toepassing op actuele vraagstukken. Tevens worden de kwantitatieve vaardigheden verder geoefend in econometrie. Het vervolgtraject bestaat uit twee majors die jou toelaten om je in beperkte mate te specialiseren: Financial institutions and markets en Economic policy. Via de keuzevakken kun je je specialisatie verderzetten of kiezen voor een verbreding van je studie door een vak uit een ander specialisme te kiezen. Een keuzevak kan vervangen worden door een stage in het betreffende vakgebied. De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef, onder nauwe begeleiding van EW-professoren en onderzoekers.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (90 sp).

Arbeidsmarkt

Afgestudeerden uit de opleiding Economische Wetenschappen (EW) komen in belangrijke mate terecht in de macro-economische omgeving waar nood is aan experten met sociaal-financieel-internationaal-economische inzichten. In de financiële sector (banken, verzekeringsmaatschappijen en centrale banken) vinden we economen terug in studiediensten, het management, de kredietanalyse, conjunctuuranalyse, vermogensbeheer, etc. Daarnaast zijn veel EW-afgestudeerden ook terug te vinden bij de overheid, in internationale instellingen, bij sociale partners (vakbonden en werkgeversverenigingen), in onderwijs en onderzoek. Bij de overheid bekleden ze tal van functies die te maken hebben met de voorbereiding, uitvoering, controle en evaluatie van de vele aspecten van het economische en sociaaleconomisch beleid. Enkele concrete jobs waarin afgestudeerden EW terecht komen: analist overheidsopdrachten, hoofdeconoom van een bank, conjunctuuranalist bij de Nationale Bank, beleidsmedewerker economie Vlaamse Overheid, beleggingsspecialist en milieu-econoom bij een ngo.