Master of Science in de algemene economie

De masteropleiding Algemene Economie bestudeert voornamelijk de sociaal-economische omgeving waarin organisaties, gezinnen en de overheid handelen: de internationale economische relaties tussen landen en de effecten van globalisering; de bronnen van economische groei en recessies; de financiële markten en financiële instabiliteit zoals tijdens de bankencrisis of de eurocrisis; het begrotingsbeleid van de overheid in het kader van de Europese regels en macro-economische principes; het monetair beleid van de Europese Centrale bank en haar rol in de stabilisering van financiële instellingen en de stimulering van de economie; het milieubeleid en de aanpak van milieuproblemen; het functioneren van arbeidsmarkten; de samenhangen tussen al deze domeinen ...

Opbouw

De opleiding Algemene Economie bestaat uit een voorbereidingsprogramma en een masterprogramma. Het voorbereidingsprogramma bestaat uit ongeveer 30 studiepunten. In dat programma doe je de noodzakelijke basiskennis economie op om de opleiding succesvol te voltooien. Op basis van eerder behaalde credits is het mogelijk vrijstellingen te verkrijgen. In je vooropleiding kan je al keuzevakken afstemmen op het (voorbereidings)programma Algemene Economie. Het masterprogramma bestaat uit 60 studiepunten, waarvan je voor 18 studiepunten keuzevakken kiest uit een vastgelegde lijst. De verscheidene opleidingsonderdelen bestuderen de ‘buitenkant’ of de algemeen economische leef- en werkomgeving van het bedrijf zoals de financiële omgeving, de internationale omgeving en de globalisering, de arbeidsmarkt, de overheid en het milieubeleid. Ook de masterproef bedraagt 18 studiepunten. Deze masterproef peilt naar je vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in de praktijk. Na overleg met de promotor kan je een onderwerp afbakenen dat zich volledig binnen het economische vakgebied situeert of je stelt een onderwerp voor waarbij een economisch aspect van je niet-economische vooropleiding verder wordt uitgediept.

Arbeidsmarkt

Veel jongeren die in eerste instantie voor een niet-economische studie kiezen, worden in hun beroepsleven geconfronteerd met economische problemen. Daarom is de verbredende master Algemene Economie een meerwaarde om dergelijke tekortkomingen op te vullen. Of je nu jurist bent, taalkundige of ingenieur, je functioneert beter in een organisatie als je de werking ervan doorziet en de economische context begrijpt. Managementvaardigheden en een breed economisch perspectief zijn belangrijke troeven op de moderne arbeidsmarkt waar flexibiliteit en jobrotatie van toenemend belang zijn. Een degelijke kennis van de werking van de economie is daarom noodzakelijk voor elke jongere met interesse en ambitie.