Master of Science in de algemene economie

De masteropleiding Algemene Economie is een aanvullende opleiding gericht op studenten met een niet-economische vooropleiding. Je bestudeert de sociaal-economische omgeving waarin organisaties, gezinnen en de overheid handelen. Je verdiept je in de internationale economische relaties tussen landen en de effecten van globalisering, alsook in de bronnen van economische groei en recessies, de financiële markten en de gevolgen van een financiële instabiliteit (bv. de bankencrisis of de eurocrisis).

Ook het begrotingsbeleid van de federale overheid en het monetaire beleid van de Europese Centrale bank zijn belangrijke topics. Daarnaast is er ook aandacht voor het functioneren van de arbeidsmarkt, de aanpak van milieuproblemen en het bijhorende milieubeleid. Na deze opleiding ben je in staat om economische problemen te analyseren en de maatschappelijke relevantie hiervan te duiden in de samenleving.

Opbouw

De opleiding Algemene Economie bestaat uit een voorbereidingsprogramma en een masterprogramma. Het voorbereidingsprogramma telt ongeveer 30 studiepunten en brengt jou een grondige basiskennis economie bij. Het masterprogramma telt 60 studiepunten. Je kiest voor 18 studiepunten keuzevakken uit een vastgelegde lijst. Maak je keuze in functie van je persoonlijke interesse, je masterproefonderwerp of als voorbereiding op de arbeidsmarkt. De masterproef (18 studiepunten) peilt naar jouw vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in de praktijk. Na overleg met jouw promotor baken je een onderwerp af dat zich volledig binnen het economische vakgebied situeert of je stelt een onderwerp voor uit jouw vooropleiding waarvan je een economisch aspect wenst uit te diepen. Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder behaalde credits. In jouw vooropleiding kan je dus reeds keuzevakken afstemmen op het voorbereidings- of masterprogramma van de opleiding Algemene Economie.

Arbeidsmarkt

Toekomstige werkgevers verwachten steeds vaker dat werknemers vertrouwd zijn met economische begrippen en relaties. Een brede economische bagage is daarom een troef en soms zelfs een vereiste. De verbredende master Algemene Economie gaat een tekort aan economische kennis tegen. Of je nu jurist bent, psycholoog of ingenieur, je functioneert beter in een organisatie als je de economische context begrijpt waarin de organisatie zich bevindt. Een breed economisch perspectief biedt een grote meerwaarde op de moderne arbeidsmarkt waar flexibiliteit van toenemend belang is. Een degelijke kennis van de werking van de economie is daarom noodzakelijk voor elke jongere met interesse en ambitie.