Master of Science in Business Engineering (Data Analytics)

Kwaliteitszorg in eigen regie

People who dare to think about the challenges of tomorrow, that is what we aim for. That is why education at our university is firmly anchored in six major objectives.

 1. Think broadly. Thinking as broadly as possible and offering the opportunity to question oneself. Not only Dare to Think, but also dare to change the way of thinking.
 2. Keep researching. Research is the foundation of our education. Ghent University keeps linking its way of educating to the dynamics of science.
 3. Support Talent. Everyone starts with equal opportunities. Every students gets the opportunity to develop their talents, regardless of gender, cultural or social background.
 4. Build with us. Students, staff, the government and the corporate world all get the chance to contribute to the contents and form of our high quality education. Ghent University is known for its particularly active students in student participation, of which we are very proud.
 5. Push boundaries. We want to prepare our students internationally and interculturally. We give them the opportunity to gain experience across borders. We also open our doors for students from all over the world and welcome teachers and academic staff from abroad.
 6. Choose quality. Constant quality assurance and improvement is an integral part of our culture and we communicate about it openly. We are proud of the level of our university.

Ghent University sees the quality of education as an internal self-evaluation process, in which faculties and programs compare the goals they have set themselves to the achieved results and adjust the policy accordingly. The portfolios constitute an important link in this process. The achieved results are based on quantitative and qualitative information from relevant stakeholders (students, teachers, professional field, international experts, alumni, etc.).The ‘peer learning visits’, the yearly quality meeting and the Education Quality Office (‘OKB’) make sure the PDCA cycle is closed at various policy levels and help to keep the improvement policy sharp.

A detailed description of how Ghent University is constantly paying attention to quality assurance and quality culture can be found in the Ghent University Conduct of Educational Quality Assurance (ERGO).

 

Quality of this study programme

This quality assurance system provides information on the assets, the strengths and the points for improvement for every study programme. A summary for this study programme can be found below:

 

De troeven van de opleiding

Een handelsingenieur is een specialist in het ontwerpen, plannen en beheren van de goederen-, diensten- en informatiestromen binnen en tussen bedrijven. Een handelsingenieur gebruikt zijn/haar unieke kennis en vaardigheden om deze informatiestromen te analyseren, te integreren en te optimaliseren. Op die manier slaat een handelsingenieur een brug tussen (1) de bedrijfseconomische kant  en (2) de technologie-, productie-, onderzoek- en ontwikkelingsgerichte bedrijfsfuncties van het bedrijf. Daarbij gaat de aandacht enerzijds naar effectiviteit, efficiëntie en economische leefbaarheid, en anderzijds naar kwaliteit, productiviteit en duurzame innovatie.

 1. Multiperspectivisme: een handelsingenieur moet een goed begrip hebben van de technologische producten en processen die de waardeketen onderbouwen. Daarnaast moet h/zij ook de bedrijfseconomische context waarin de waardeketenproblematiek zich situeert, begrijpen. Onze opleiding is per definitie een multidisciplinaire vorming die bestaat uit een unieke combinatie van (bedrijfs-)economische, wetenschappelijk-technologische en domeinspecifieke componenten, aangevuld met een algemeen vormende component en ruime aandacht voor innovatie en ondernemerschap. De Engelstalige benaming van onze opleiding, Business Engineering, is hiervan een goede weerspiegeling: engineering the business.

 2. Talentontwikkeling: onze studenten verwerven niet alleen kennis maar leren die kennis ook toe te passen. In de bacheloropleiding leren we studenten wetenschappelijke technieken (bv. wiskunde, statistiek, informatica) aan, die ze nadien moeten inzetten om problemen bij het beheren van product- en informatiestromen binnen en tussen organisaties op te lossen. In de masteropleiding leren onze studenten om op een wetenschappelijk onderbouwde manier zelf nieuwe probleemoplossende technieken te ontwikkelen. Dit gebeurt op een zelfstandige manier of in teamverband.
 3. Kenniscreatie: kenniscreatie wordt in onze opleiding ondersteund door een methodologische leerlijn die je (1) leert om relevante onderzoeks- en bedrijfsproblemen te analyseren, en om (2) kritisch tegenover (de eigen) kennis te staan. De technisch-technologische kennis van de handelsingenieur wordt beschouwd als een vertrekpunt. Met een sterke bedrijfseconomische onderbouw, een brede kennis van de nieuwe technologieën en sterke focus op productie, diensten en logistiek, bouwen handelsingenieurs de brug tussen verschillende disciplines in het bedrijfsleven.
 4. Programma: onze opleiding combineert een domeinspecifieke vorming bestaande uit drie essentiële kerntrajecten van handelsingenieur - (1) operationeel onderzoek en data science, (2) operationeel beheer en (3) beleidsinformatica - met een brede algemene vorming in de toegepaste economische wetenschappen, een polyvalente technologisch-wetenschappelijke vorming in de basiswetenschappen en ingenieursdisciplines, en een algemene maatschappelijke vorming in verschillende ondersteunende en aanverwante wetenschappen (met inbegrip van communicatieve vaardigheden en samenwerken in teamverband).

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: sterke punten

 1. Voorbereiding: onze opleiding laat studenten van de eerste gemeenschappelijke bachelor Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelsingenieur kennis maken met de essentiële kerntrajecten van handelsingenieur. Dit ondersteunt studenten bij het maken van een gefundeerde keuze aan de start van het tweede bachelor jaar.
 2. Visie: onze opleiding positioneert zich duidelijk tegenover andere (toegepaste) economische opleidingen in het Vlaamse onderwijslandschap en voldoet aan de internationale standaarden van het domein business engineering. Onze gedetailleerde visie heeft een sterke focus, die duidelijk is voor studenten en aanwezig doorheen het volledige programma van de opleiding.
 3. Ruimte voor internationale ervaring: in onze opleiding zijn doorheen het programma mobility windows voorzien, die een internationale studie-ervaring mogelijk maken. Eén op drie van onze studenten studeert af met een buitenlandse studie-ervaring.
 4. Ruimte voor praktijkervaring en toetsing in reële bedrijfscontext: in de hogere jaren van de opleiding staat het verwerven van intellectuele competenties centraal. Dit gebeurt aan de hand van authentieke toetsing via simulaties en games, cases, onderzoeksprojecten, stages en de masterproef. Bij deze toetsing komen studenten in contact met een concreet vraagstuk uit de reële beroeps- of onderzoekscontext.
 5. Tevredenheid van studenten en alumni: de algemene tevredenheid van studenten en alumni over de opleiding is zeer hoog. Alumni geven aan dat ze in een breed aantal sectoren en functies aan de slag kunnen.

 

Kwaliteitszorg van de opleiding: werkpunten

 1. Onderzoekscompetenties: de opleiding zet in op de verdere ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden doorheen het volledige studieprogramma en voor alle studenten.
 2. Duurzaamheid en maatschappelijk engagement: de opleiding engageert zich om deze themas (nog) duidelijker en zichtbaarder in te bedden in het programma.

 3. Feedback: de opleiding streeft naar een verdere verbetering van het verstrekken van (tussentijdse) feedback, feedup en feedforward.

       

Een meer uitgebreide analyse van het onderwijsbeleid en de -kwaliteitszorg van deze opleiding is te vinden in dit rapport.