Bachelor of Science in de industriƫle wetenschappen: milieukunde

In de opleiding in de Industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) verwerf je in je basisvakken veeleer praktijkgerichte kennis. Je gebruikt die kennis vervolgens om bestaande toepassingen en ontwerpen te verbeteren of om systemen te optimaliseren in een specifieke bedrijfs- of sectorcontext.
Je opleiding wordt gekenmerkt door veelvuldige contacten met het werkveld, via projecten en stages. Je wordt applicatie-ingenieur. Je eindwerk en je latere job zijn meestal gericht op het optimaliseren van bestaande concepten of de toepassing van nieuwe concepten in het werkveld.

Wie opteert voor Industriële wetenschappen aan UGent campus Kortrijk, kiest voor kwalitatief onderwijs afgestemd op het werkveld. De docenten putten hun kennis en ervaring uit verschillende disciplines. Zij werken heel nauw samen met hun bedrijvennetwerk. Dit garandeert een boeiende wisselwerking tussen het opleidingsprogramma en de realiteit van het bedrijfsleven.

De opleiding in de Industriële wetenschappen: biochemie bestudeert de biochemische werking van een cel, een bacterie en hoe dat een invloed kan hebben op het dagelijkse leven. De focus ligt enerzijds op alles wat met voeding en voedingstechnologie te maken heeft, en anderzijds op de manier waarop de organismen via DNA-verandering aangepast kunnen worden.
Heb je interesse in de synthese en verwerking van kunststoffen, geneesmiddelen, kleurstoffen, lijmen en verven, en in de behandeling van water (bijvoorbeeld drinkwater of stoom), kies dan voor de opleiding tot industrieel ingenieur Chemie. Je bestudeert de typische chemisch-technologische apparatuur en leert er ook mee werken.

De opleiding in de Industriële wetenschappen: milieukunde is een unieke opleiding in Vlaanderen. Met dat diploma op zak ben je in staat concrete en duurzame oplossingen te formuleren voor actuele problemen zoals bodem-, water- en luchtverontreiniging, klimaatverandering en overstromingen.

De UGent biedt de opleiding Industrieel Ingenieur aan op twee locaties (UGent Campus Kortrijk en UGent Campus Schoonmeersen) verbonden aan twee faculteiten (Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Architectuur). Dat zorgt voor verschillende opleidingen Industrieel ingenieur met elk hun eigen accenten en unieke aanbod. De opleiding die we hier bespreken wordt aangeboden in Kortrijk en is verbonden aan de faculteit Bio-ingenieurs wetenschappen.

Voor wie?

De impact van de wetenschap op technologische vernieuwing is vandaag groter dan ooit. De ingenieur speelt hierbij een cruciale rol. Hij/zij ontwikkelt de nieuwe producten en bedenkt de nieuwe technologieën. De ingenieur heeft een belangrijke maatschappelijke taak bij tal van toepassingen voor voeding, gezondheid, milieu ... Het spreekt voor zich dat een uitgesproken interesse voor wiskunde en wetenschappen onontbeerlijk is voor al wie een ingenieursstudie wil aanvatten. Om met succes je studie van industrieel ingenieur te doorlopen is een voorkennis van minstens vier uur wiskunde per week (in het secundair) onontbeerlijk. Een specifieke voorkennis van opleidingsonderdelen zoals mechanica, elektriciteit en chemie is niet noodzakelijk.

Opbouw

  • Bachelor

De opleiding omvat vier soorten opleidingsonderdelen: modules met een algemeen vormend karakter, modules die je voorbereiden op je specialisatie, de specialisatie zelf, en keuzemodules. De opleiding Industrieel Ingenieur – UGent campus Kortrijk, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen heeft twee bacheloropleidingen (gevolgd door drie masteropleidingen). Omdat de basiskennis van een chemicus, biochemicus en milieukundige dezelfde is, zijn de eerste drie semesters van de bacheloropleiding, op één module na, gelijklopend. De praktijkvakken vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding. Jouw technische vaardigheden worden aangescherpt in de goed uitgeruste labo’s. Je leert zelfstandig of in team zoeken naar oplossingen.

  • Master

In de masteropleiding Industriële wetenschappen: biochemie worden de verschillende leerlijnen uit de bachelor (biochemie, microbiologie, genetica en voeding) verder uitgediept.

In de masteropleiding Industriële wetenschappen: chemie worden de verschillende thema’s uit de bacheloropleiding (polymeerchemie, watertechnologie, analytische chemie en industriële productieprocessen) uitgediept. Tijdens de vele practica kom je in contact met pilootopstellingen en de nieuwste software.

In de masteropleiding Industriële wetenschappen: milieukunde verruim je je focus met het vak Bedrijfsmanagement (en ook een uitgebreid keuzepakket). Je doet aan verdieping via de vakken Rationeel energiebeheer, Elektriciteitsproductie met hernieuwbare energie. In het vak Geïntegreerde milieuprojecten werk je in team aan milieuproblemen van ‘echte’ bedrijven. Wie afstudeert als Master in de industriële wetenschappen: milieukunde behaalt automatisch ook het getuigschrift van milieucoördinator A en B.

Waarheen?

De opleiding tot Master in de industriële wetenschappen waarborgt tewerkstelling in een zeer breed terrein, wat aanpassingsvermogen aan snel wisselende beroepssituaties veronderstelt. Je komt meestal terecht in technische functies, management- of commerciële functies, in vele takken van de bedrijfswereld.
Een andere belangrijke werkgever is de overheid. Ook in de onderwijssector is een aanzienlijk aantal ingenieurs tewerkgesteld.
De lijst met mogelijke tewerkstellingsdomeinen en functies is eindeloos: al jaren voeren de ingenieursberoepen de lijst van de knelpuntberoepen aan. Dat betekent dat afgestudeerde ingenieurs zeer snel werk vinden.