Bachelor of Science in de farmaceutische wetenschappen

De farmacie is de studie van geneesmiddelen en hun interactie met de patiënt. Ze bestudeert structuur, fysisch-chemische eigenschappen, bereidingswijze, toedieningsvorm, werking, dosering, nevenwerkingen, verantwoord gebruik enz. Het is een brede opleiding, waarbij zowel het geneesmiddel als de patiënt centraal staan.


De laatste jaren is de patiënt steeds uitdrukkelijker op de voorgrond gekomen. Vandaar dat zich een landschap aftekent met als het ware twee soorten apothekers: de wetenschappelijk gevormde farmaceutische zorgverstrekker en de deskundige op het vlak van de ontwikkeling, productie en controle van het geneesmiddel.
De farmacie is een toegepaste wetenschap, die scheikundige, biologische en natuurkundige methoden gebruikt voor de studie van therapeutisch waardevolle stoffen, met toepassingen in de geneeskunde, de voedingsindustrie en in alle sectoren waar aspecten van gezondheid aan de orde zijn.

Voor wie?

Je hebt belangstelling voor geneesmiddelen en gezondheid en je bent goed in biomedische wetenschappen. Je wil weten hoe het menselijk lichaam werkt, wat er gebeurt bij ziekte en hoe je die via geneeskrachtige stoffen kan behandelen. Ook vind je het belangrijk dat de onderwerpen die je bestudeert een duidelijke (patiëntgerichte) toepassing hebben en maatschappelijk relevant zijn. Dan is Farmacie iets voor jou.

Bij Farmacie hou je je bezig met vragen als: hoe werkt een geneesmiddel? Hoe komen we tot nieuwe en veilige geneesmiddelen voor de belangrijke gezondheidsuitdagingen van deze tijd? Hoe kun je geneesmiddelen bereiden en toedienen? Wat gebeurt er in je lichaam als je ziek bent? En hoe geef je voorlichting aan patiënten? Daarbij staan het geneesmiddel én de patiënt centraal. De opleiding Farmaceutische wetenschappen heeft een sterk multidisciplinair karakter en heeft raakvlakken met Biologie, Scheikunde, Biomedische wetenschappen en Geneeskunde. Het is een opleiding met vrij veel praktische oefeningen en voorbereidingen waarbij handigheid en doorzettingsvermogen belangrijk zijn.

Farmacie is een brede en gevarieerde opleiding. Je wordt opgeleid tot een moderne geneesmiddelendeskundige, die farmaceutische kennis kan toepassen in een apotheek of in onderzoek.

Opbouw

  • Bachelor

In de bacheloropleiding verwerven de studenten algemene basiswetenschappelijke kennis en farmaceutische kennis. Deze aspecten komen doorheen de drie jaren in verschillende verhoudingen aan bod. De daarmee samenhangende vakken volgen elkaar in een logische volgorde op, zodat de kennis in een bepaald (deel)gebied progressief opgebouwd wordt. De verhouding basiswetenschappelijke en farmaceutische kennis evolueert van 80/20 in het eerste jaar naar 50/50 in het tweede en 20/80 in het derde jaar.

  • Master
In de masterfase staat de wetenschappelijke farmaceutische opleiding centraal, met vrij veel aandacht voor de wetenschappelijke praktijk. Het programma vormt een smeltkroes van farmaceutisch- technologische, medisch-biologische en specifiek farmaceutische kennis. In het eerste masterjaar kies je tussen de twee masteropleidingen. In de Master in de farmaceutische zorg ligt het accent op de relatie patiënt-geneesmiddel, de relatie patiëntapotheker en de relatie patiënt-geneesmiddel-zorgverstrekker.
De opleiding tot Master in de geneesmiddelenontwikkeling is toegespitst op het geneesmiddelenonderzoek en bereidt de afgestudeerden beter voor op een functie in de industrie en het onderzoek, al dan niet na het volgen van een master-na-masteropleiding, bijvoorbeeld industriële farmacie, ziekenhuisfarmacie, klinische biologie, of het doctoraat.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

 

Waarheen?

Zowel de Master in de farmaceutische zorg als de Master in de geneesmiddelenontwikkeling leiden naar het diploma ‘apotheker’. Door de veelzijdigheid van de opleiding heb je als afgestudeerde apotheker een brede waaier aan beroepsmogelijkheden.

Een deel komt terecht in de klassieke apotheek (als eigenaar, provisor, adjunct of plaatsvervangend) waar je als farmaceutisch zorgverstrekker de eindverantwoordelijke bent voor de afgeleverde geneesmiddelen, en de patiënt adviseert omtrent het correcte gebruik. Recente cijfers geven aan dat ruim 40 % van de afgestudeerde apothekers een carrière uitbouwt buiten de klassieke officina. Op het huidige ogenblik vertaalt dat zich in een duidelijk tekort aan apothekers op de arbeidsmarkt. De vraag naar officina-apothekers (provisor, adjunct of plaatsvervanger) is substantieel groter dan het aanbod.
Buiten de klassieke officina komen heel wat apothekers terecht in ziekenhuizen (na een specialisatie van twee jaar, inclusief stage) en andere verzorgingsinstellingen waar ze de farmaceutische dienstverlening binnen deze instellingen verzorgen.
Steeds meer afgestudeerde apothekers werken in de industrie. In de farmaceutische industrie zijn talloze mogelijkheden voor apothekers, en dit in de meest diverse functies: onderzoek en ontwikkeling, productie en kwaliteitscontrole van geneesmiddelen, wetenschappelijk-administratieve functies, commerciële functies ...
Ook buiten de farmaceutische industrie vinden we vaak apothekers terug, zoals bijvoorbeeld in de voedingsindustrie (voedselveiligheid), cosmetica, de klinische diagnostiek ... Aangezien dit veelal instellingen zijn met een grote onderzoeksbedrijvigheid, vinden vele apothekers hun weg naar onderzoek en ontwikkeling.
Ten slotte kun je ook een loopbaan uitbouwen bij de overheid, in wetenschappelijke instellingen van de overheid of in het onderwijs (hogescholen).