Master of Arts in gender en diversiteit

 1. Rechtstreeks:
  • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen één van de volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
   • Archeologie en Kunstwetenschappen
   • Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen
   • Geschiedenis
   • Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk Recht
   • Politieke en Sociale Wetenschappen
   • Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
   • Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen
   • Taal- en Letterkunde
   • Toegepaste Taalkunde
   • Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
  • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
  • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
 2. Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. MIN 54 SP - MAX 58 SP
   • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs binnen het studiegebied Onderwijs
   • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs binnen het studiegebied Sociaal-agogisch Werk