Bachelor of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Kinesitherapie betekent letterlijk ‘behandelen door bewegen’. Maar in feite houdt die term veel meer in. Met alle beschikbare middelen proberen kinesitherapeuten de capaciteiten van de patiënt te optimaliseren: het opnieuw leren lopen na een ongeval, specifieke ademhalingstechnieken aanleren om een hart- en/of longpatiënt een meer comfortabel bestaan te bieden, een bewegingsprogramma opstellen voor een diabetespatiënt, valpreventie geven aan ouderen, mobiliseren van de wervelkolom bij acute rugklachten ... Het is maar een greep uit het brede gamma van revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Die waaier van taken breidt nog dagelijks uit en vereist een continue follow-up en een kritische geest. Kinesitherapie is in feite zoals het leven zelf, voortdurend in beweging!

Voor wie?

Als je kiest voor Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, dan kies je voor de wetenschappelijk onderbouwde gezondheidszorg. Je hebt dus niet enkel interesse voor de bewegende medemens en de begeleiding bij stoornissen van die beweging, maar ook voor wetenschappen. Voldoende voorkennis van de basiswetenschappen is noodzakelijk. Ook een zekere sportieve belangstelling is meegenomen omdat een goede fysieke conditie als kinesitherapeut een niet te onderschatten voordeel is bij het uitvoeren van de behandelingstechnieken.
 Tot slot ben je best ook sociaal vaardig.

Opbouw

De opleiding bestaat uit een bachelor 180 studiepunten en een master van 120 studiepunten. Na drie jaar behaal je dus het bachelordiploma. Rekening houdend met het feit dat kinesitherapie binnen de gezondheidszorg een gereglementeerd beroep is, is het volgens de betreffende wetgeving zo dat de bacheloropleiding geen toegang kan verlenen tot beroepsuitoefening als kinesitherapeut. De bachelor moet dus voornamelijk als een ‘doorstroombachelor’ bekeken worden die de basis legt voor de masteropleiding waarmee men wel de gereglementeerde beroepstitel kan krijgen.

In de masterjaren krijg je de mogelijkheid om je op basis van persoonlijke interesse verder te verdiepen in een specifiek werkterrein.
De UGent heeft gekozen voor deze afstudeerrichtingen:
- Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen,
- Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen,
- Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen,
- Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij ouderen.

De afstudeerrichtingen zijn gebaseerd op de relevantie van de specialisatiedomeinen op de arbeidsmarkt. In de masterjaren is er ruimte voorzien in het curriculum om (tijdelijk) in het buitenland te gaan studeren of stage te lopen. Het tweede masterjaar is bijna volledig gewijd aan de gekozen afstudeerrichting.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

 

Waarheen?

Als master kun je de job opnemen van kinesitherapeut in ziekenhuizen, revalidatiecentra, rust- en verzorgingstehuizen, bejaardenhomes, bijzondere instellingen ... Dat kan in loondienst of als zelfstandige. Heel wat kinesitherapeuten starten zelf een praktijk, alleen of met collega’s. Verder kun je aan de slag als kinesitherapeut in het gespecialiseerd onderwijs of als sportkinesitherapeut bij een club. Ook binnen het wetenschappelijk onderzoek is een groeiende markt te onderscheiden, evenals in een heel gamma van aanverwante domeinen (medisch afgevaardigde, fitnessbegeleiders, researchfuncties in de industrie …). Wat revalidatie betreft, neemt de actieradius van de kinesitherapeut gestaag toe; denken we maar aan de opkomst van de revalidatie bij kankerpatiënten, de manuele therapie of aan de niet te verwaarlozen vergrijzing van de bevolking, met haar eigen problematiek en nood aan verzorging en behandeling. Ook de stijgende incidentie van een aantal interne aandoeningen zoals diabetes en obesitas doet de vraag naar kinesitherapeuten stijgen. In de sportwereld ziet men ook meer en meer de nood aan specialisten in.

Er is voorlopig nog altijd de contingenteringsregeling die ervoor zorgt dat er jaarlijks voor heel Vlaanderen slechts een beperkt aantal afgestudeerden erkend worden voor het leveren van kinesitherapeutische prestaties die door de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor de terugbetaling in aanmerking komen. Die regelgeving bestaat nog steeds maar werd afgelopen jaren niet meer toegepast. De politiek zal zich in de komende jaren hierover verder moeten beraden. De maatregel heeft er wel toe geleid dat de arbeidsmarkt zich spontaan heeft herschikt, waardoor vandaag de vraag en het aanbod met betrekking tot tewerkstelling in evenwicht is gekomen. Immers, het aantal vacatures is gestegen en vanuit inhoudelijk standpunt is de arbeidsmarkt voor de kinesitherapeut verruimd en gespecificeerd. De UGent wil maximaal inspelen op de evoluties op de arbeidsmarkt en heeft ervoor geopteerd die afstudeerrichtingen aan te bieden die relevant zijn voor de ontwikkelende markt. Het opleidingsaanbod beantwoordt met andere woorden aan de behoeften van de moderne kinesitherapie.