Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs

Stel je kandidaat via het online formulier op de website www.innoverendondernemen.be. Alle kandidaatstellingen worden beoordeeld door een interuniversitaire commissie. Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar: kennis van het postgraduaat, persoonlijke motivaties voor deelname, persoonlijke leerdoelstellingen en interesses. Als je aanvraag wordt goedgekeurd én je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden én je bent gematcht met een stagebedrijf, kan je inschrijven naar keuze aan één van de deelnemende universiteiten. Je kan vakken kiezen uit alle deelnemende partneruniversiteiten.

 1. Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
  • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen' leidend tot de titel van 'bio-ingenieur'
  • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de industriële wetenschappen'
  • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de ingenieurswetenschappen' leidend tot de titel van 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van architectuur)
  • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in Engineering' leidend tot de titel van 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van Architecture)
  • Master handelsingenieur
  • Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde
  • Master in de biowetenschappen: landbouwkunde
  • Master in de biowetenschappen: tuinbouwkunde
  • Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie
  • Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur
  • Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
  • Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
  • Master of Architectural Engineering
  • Master of Business and Information Systems Engineering
  • Master of Business Engineering


Extra info toelatingsvoorwaarden
Studenten die voldoen aan minstens één van de volgende voorwaarden:

 • de betrokkene is ingeschreven in één van bovenstaande masteropleidingen;
 • de betrokkene heeft een schakel- of voorbereidingsprogramma afgerond dat toelating geeft tot één van bovenstaande masteropleidingen en is ingeschreven in één van bovenstaande masteropleidingen;

kunnen tevens geselecteerd worden en toelating krijgen de opleiding aan te vatten, maar het getuigschrift kan pas behaald worden na het slagen voor het betrokken masterdiploma. Deze studenten moeten, indien ze geselecteerd zijn, bij inschrijving een goedgekeurde toelatingsaanvraag hebben in OASIS en de nodige diploma’s en inschrijvingsbewijzen kunnen voorleggen om aan te tonen dat ze voldoen aan deze voorwaarden (diploma’s en/of inschrijvingsbewijzen).