Postgraduaatsopleiding Conferentietolken (Nederlands, Engels, Turks)

Enkel de studenten die een identieke corresponderende talencombinatie hebben gevolgd, kunnen rechtstreeks inschrijven. Alle andere kandidaat-studenten moeten hun diploma, vergezeld van het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit via de trajectbegeleider.

Studenten uit Nederland die na een vierjarige opleiding het bachelordiploma tolken hebben behaald, kunnen worden toegelaten na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen.

 1. Rechtstreeks:
  • Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Turks
 2. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
   • Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
  2. opleidingen oude structuur:
   • Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
 3. Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen voor een toelatingsproef
   • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen voor een toelatingsproef
  2. opleidingen oude structuur:
   • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een toelatingsproef