Postgraduaatsopleiding Genetic Counseling

Het postgraduaat Genetic Counseling leidt bekwame genetic counselors op die het volledige proces van erfelijkheidsdiagnostiek en -advisering zelfstandig uitvoeren voor een omschreven groep aandoeningen.

postgraduaatsopleiding
2 jaar 28 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Het belang van genetisch onderzoek in de gezondheidszorg neemt progressief toe. Er is ook een sterk toenemende nood aan genetische counseling: voor een aantal genetisch bepaalde aandoeningen kan erfelijkheidsonderzoek aangeboden worden. Het postgraduaat genetic counseling leidt jou op tot een bekwame genetic counselor die in staat is het volledige proces van erfelijkheidsdiagnostiek en -advisering zelfstandig uit te voeren voor een omschreven groep aandoeningen. Tijdens de opleiding verwerf je de nodige wetenschappelijke kennis, klinische vaardigheden en professionele attitude om een gepast handelingsplan op te stellen binnen de grenzen van jouw discipline en expertise.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De omvang van deze opleiding bedraagt 28 studiepunten. Het opleidingsprogramma omvat 5 opleidingsonderdelen die gespreid over twee academiejaren (14 studiepunten per jaar) alternerend worden aangeboden. Er is dus maar om de twee jaar nieuwe instroom mogelijk, nl. in de even academiejaren: 2020-2021, 2022-2023 enz.

Arbeidsmarkt

Door de sterk toenemende nood aan genetische counseling worden de acht genetische centra in België met grote capaciteitsproblemen geconfronteerd.

De omschreven werkvelden waarin de genetic counselor werkzaam is, zijn:
• oncogenetica
• cardiogenetica
• prenatale diagnostiek
• bindweefselaandoeningen
• neurogenetica
• oftalmogenetica
• dysmorfologie en mentale retardatie
• overige frequent voorkomende genetische aandoeningen