Postgraduate Studies in Disaster Management

Course content

Postgraduaten zijn vervolgopleidingen die qua structuur afwijken van de klassieke master na masters (60 studiepunten, afzonderlijke scriptie of masterproef, etc…) of opleidingen die een beroepsvoorbereidend karakter hebben. Het gaat hier toch om opleidingen die vrij omvangrijk zijn (minstens 20 studiepunten) en zich hierdoor onderscheiden van permanente vorming en kortlopende bijscholingscursussen. Na afloop van een postgraduaatsopleiding krijgt men een postgraduaatsgetuigschrift.