Postgraduate Certificate Computer-Assisted Language Mediation

Admission (for Flemish degree students)

Kandidaten die geen masterdiploma hebben, maar dit kunnen compenseren met andere behaalde kwalificaties (EVK) of met voldoende beroepservaring (EVC), kunnen eveneens voor toelating in aanmerking komen.

  1. Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
    • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
    • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding


Extra info toelatingsvoorwaarden
In het geschiktheidsonderzoek wordt gepeild naar competenties inzake vertaalkunde en inzake computervaardigheden. Ook wordt nagekeken of kandidaten over voldoende kennis van ten minste één brontaal (Nederlands, Duits of Frans) beschikken. Aan elke kandidaat wordt bovendien gevraagd om aan hun dossier een motivering toe te voegen die aangeeft welke meerwaarde het volgen van deze postgraduaatsopleiding hen zal bieden voor hun verdere beroepsloopbaan of leven.

 

De opleiding is gericht op geïnteresseerden die een carrière beogen in de taal-, vertaal- en communicatie-industrie en hiervoor hun technologische competenties wensen te ontwikkelen. Het programma richt zich ook tot taalprofessionals die zich wensen bij te scholen.

 

Kandidaten die geen masterdiploma hebben, maar dit kunnen compenseren met andere behaalde kwalificaties (EVK) of met voldoende beroepservaring (EVC), kunnen eveneens voor toelating in aanmerking komen.

Admission (for international degree students)

Applicants should hold a master’s degree.
After examination, the CALM steering committee can also accept applications of students who hold a bachelor’s degree and can prove relevant academic skills and/or professional experience. All teaching is carried out in English. Therefore students must have sufficient fluency in written and spoken English to cope with the course.

Language (for international degree students)

More information regarding the required knowledge of English.