Postgraduate Certificate Conference Interpreting (Dutch, English, German)

Enkel de studenten die een identieke corresponderende talencombinatie hebben gevolgd, kunnen rechtstreeks inschrijven. Alle andere kandidaat-studenten moeten hun diploma, vergezeld van het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit via de trajectbegeleider.

Studenten uit Nederland die na een vierjarige opleiding het bachelordiploma tolken hebben behaald, kunnen worden toegelaten na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen.

 1. Immediate Admission
  • Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
 2. Upon Approval by the Faculty: Immediate Admission
  1. programme new structure
   • Master in het tolken
   • Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen
  2. programme old structure
   • Licentiaat-tolk
 3. Admission Subject to an Enquiry into the Suitability of the Holder of the Diploma
  1. programme new structure
   • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
   • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
  2. programme old structure
   • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus