Postgraduate Certificate in Management Engineering

Course content

De nood aan continue vorming, in het bijzonder voor ingenieurs, wordt alom erkend. Het concurrentiële landschap van vandaag vergt een diepgaande kennis van de systemen, technologieën en methodieken die het competitief voordeel van een bedrijf kunnen versterken. Ondanks hun grondige opleiding stellen veel ingenieurs vast dat zij essentiële inzichten in de organisatie en werking van een bedrijf missen. Dat hindert hen zowel bij de uitoefening van hun job als bij het effectief communiceren met de ‘beslissings­nemers’ binnen hun bedrijf. Wanneer zij beheerstaken vervullen, wordt dat tekort vaak acuut. Studiedagen en kortlopende opleidingen kunnen hiervoor onmogelijk degelijke oplossingen aanreiken.

Het Postgraduaat Bedrijfskundige Ingenieurstechnieken is een ‘techno-MBA’. Het leidt ingenieurs op tot effectieve managers, die niet alleen de managementtechnieken kennen maar ook de onderliggende technische ontwerpmethodes van de bedrijfsactiviteiten. Op die manier zullen zij hun positie in het bedrijf snel versterken en alle troeven verkrijgen om zich professioneel verder te ontwikkelen.

Doelgroep

Het Postgraduaat Bedrijfskundige Ingenieurstechnieken is er voor ingenieurs (en ander hoger-opgeleiden met een technisch profiel die minstens een eerste bedrijfservaring hebben in een lijn- of staffunctie en die hun expertise willen verruimen om te groeien in hun professionele rol. Ingenieurs uit zowel industriële als dienstenondernemingen komen in aanmerking, aangezien de aangereikte concepten in beide omgevingen van toepassing zijn. Door dit homogene publiek, garandeert de opleiding een interessante leeromgeving waar de theorie niet allen grondig behandeld wordt, maar ook getoetst wordt aan de brede praktijkervaringen in de groep.

Course structure

Het programma loopt als een Nederlandstalige, deeltijdse opleiding over 2 of 3 academiejaren van eind september tot eind juni. De lessen worden gegeven op dinsdagavond en vrijdagavond, behalve tijdens de schoolvakanties. Zo is de opleiding combineren perfect te combineren met een voltijdse job. De vakken worden alternerend, om de 2 jaar, gedoceerd maar men kan elk jaar starten.

De opleiding bestaat uit vier modules en wordt inhoudelijk aangepast aan moderne evoluties en nieuwe topics. Een adviesraad samengesteld uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven staat borg voor een eigentijdse en pragmatische invulling op universitair niveau.

  • Module bedrijfsbeheer
  • Module wiskundige beleidstechnieken
  • Module operationeel beheer
  • Module integratie

Het afsluitende vakoverschrijdende project wordt bij voorkeur in het 2e jaar (ofwel in een extra 3e jaar) uitgevoerd in de eigen werkomgeving. Zo is de opleiding niet alleen nuttig voor de deelnemers, maar ook voor hun werkgevers bij wie ze hun nieuw verworven kennis meteen kunnen waarmaken.

Career perspectives

Het Postgraduaat Bedrijfskundige Ingenieurstechnieken leidt technisch geschoolde ingenieurs verder op tot bedrijfskundige ingenieurs. Naast een gedegen kennis van bedrijfsbeheer zijn zij ook operationele specialisten voor het ontwerpen, installeren en beheren van zowel industriële als dienstensystemen (zoals bv. assemblagelijnen, distributiecentra, logistieke netwerken, maar ook complexe organisaties zoals ziekenhuizen, banken, pretparken, luchthavens, openbare besturen), met inachtneming van wetenschappelijke, technologische, economische, organisatorische en menselijke factoren. Het spreekt voor zich dat heel wat bedrijven, zowel klein als groot, graag dergelijke ingenieurs aan boord hebben. De ervaringen met het programma, met sinds 1962 meer dan duizend alumni in het beroepenveld, tonen aan dat deze snel doorgroeien naar verantwoordelijke beleidsfuncties op managementniveau. Ook als consultants zijn zij gegeerd. In enkele bedrijven is het volgen van het programma voor ingenieurs zelfs een noodzakelijke voorwaarde voor promotie.