Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen (milieutechnologie)

Bio-ingenieurs zijn de ingenieurs van de levende materie; ze slaan de unieke brug tussen de kennis van de biologische wereld en de ingenieurswetenschappen. De verschillende wetenschappen worden grondig bestudeerd en met elkaar in verband gebracht. Het biedt een synthese van chemie en biologie, terwijl wiskunde en fysica de stap naar technologie vormen.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Bio-ingenieurs zijn de ingenieurs van de levende materie; ze slaan de unieke brug tussen de kennis van de biologische wereld en de ingenieursvaardigheden. Het ingenieursdiploma heeft alles te maken met de grondigheid waarmee de verschillende wetenschappen bestudeerd worden én met elkaar in verband gebracht worden. De opleiding tot Bio-ingenieur biedt een synthese van chemie en biologie, terwijl wiskunde en fysica de stap naar de technologie vormen. De technologische kennis wordt echter steeds in een maatschappelijk- ethische context geplaatst en niet louter aangewend ter ondersteuning van productieverhoging van biologische processen. Ook de kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en volksgezondheid krijgen steeds meer aandacht. Aanvankelijk was de studie gericht op de landbouw, het bodem-, water-, bos- en natuurbeheer en de scheikunde van de agro- en voedingsindustrie, maar parallel met ontwikkelingen in onderzoek, industrie en maatschappij, werden ook andere studiedomeinen sterk ontwikkeld: de bioprocestechnologie, de milieutechnologie en de cel- en genbiotechnologie. De bio-ingenieur kan de uitdaging aan om op het kruispunt van technologie, biologie en biochemie enerzijds, en van milieu, natuur, landbouw, voeding en gezondheid anderzijds, een cruciale rol te spelen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Om te kunnen starten met de opleiding moet je hebben deelgenomen aan een ijkingstoets (starttoets).

Voor wie

Ben je geboeid door alles wat er om je heen gebeurt met bodem, lucht, water, dier en plant, en ben je geïnteresseerd in een ingenieursberoep? Wil je die kennis ook vertalen naar concrete toepassingen en oplossingen die in ons dagelijks leven een positieve weerslag kunnen hebben? Dan is de opleiding Bio-ingenieur iets voor jou! De studies in de Bio-ingenieurswetenschappen vereisen aanleg en belangstelling voor exact-wetenschappelijke vakken, zoals chemie, biologie, fysica en wiskunde. Een goede voorbereiding in het secundair onderwijs is dan ook belangrijk. Het slaagpercentage voor het eerste bachelorjaar ligt vrij hoog (59 %) ten opzichte van andere opleidingen. Toch zijn de studies van Bio-ingenieur niet gemakkelijk: het is een ingenieursopleiding, waarin wiskunde en fysica steevast een basisrol spelen. Algemeen kan je stellen dat wie uit een richting komt met zes uur wiskunde, goed zit. Toch zijn daarover geen absolute uitspraken mogelijk. Ook als de klemtoon tijdens je humaniora op wetenschappen lag, heb je alle kansen. Veel hangt af van je motivatie, intelligentie en uiteraard ook het aantal uren studie dat je tijdens het academiejaar aankan.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

Bachelor

De bacheloropleiding is opgebouwd rond zeven leerlijnen via welke je een aantal competenties leert. In de derde bachelor kies je vervolgens voor een afstudeerrichting. Bij het afstuderen als Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen ben je in staat om:

  • wiskundige basistechnieken toe te passen om wiskundige modellen op te stellen en door te rekenen, en om data te analyseren;
  • diverse problemen fysisch te beschrijven en technologische oplossingen voor te stellen;
  • chemische analyses uit te voeren en de werking van de verschillende (bio)chemische processen die van belang zijn voor de bio-ingenieur te beschrijven;
  • de interacties tussen organismen en hun (wijzigende) omgeving te beschrijven op basis van een grondig inzicht in de levende materie (cel, plant, dier, micro-organisme) en het systeem aarde;
  • duurzaam en ethisch verantwoord te handelen binnen de maatschappij en haar economische context;
  • een probleem procesmatig te beschrijven, dit te vertalen naar een wiskundig model, te implementeren in een programmeertaal en ermee te modelleren;
  • op een correcte manier te interageren met collega’s, op een wetenschappelijk verantwoorde manier onderzoek uit te voeren en dit zowel schriftelijk te rapporteren als mondeling toe te lichten.

Master

Na je bacheloropleiding stippel je zelf je studietraject verder uit. Je hebt keuze uit alle masteropleidingen bio-ingenieurswetenschappen. Elke master duurt twee jaar en bevat een pakket stamvakken, specifiek voor de gekozen opleiding. Aan de hand van een groot aanbod keuzevakken, majors, een eventuele (industriële) stage en je masterproef (scriptie) wordt het mogelijk om een studiepad te volgen dat aansluit bij je eigen belangstelling. Of je kan kiezen voor de Master in Bioinformatics: afstudeerrichting Bioscience Engineering. Die opleiding leidt eveneens tot de titel van bio-ingenieur. In deze Engelstalige opleiding word je gevormd in het toepassen, combineren en integreren van bestaande (bio-)informaticatools en technieken voor het oplossen van complexe problemen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Voor wie het bio-ingenieursdiploma behaalt, opent zich een waaier van mogelijkheden om zich professioneel te ontplooien in één van de vele sectoren waar bio-ingenieurs terecht kunnen: de industrie, de overheid, de dienstensector, het onderwijs, het onderzoek, de ontwikkelingssamenwerking en internationale samenwerking. Bio-ingenieurs bouwen voornamelijk een carrière uit in de industrie waarbij de voedingsnijverheid, de farmaceutische, de chemische en de (milieu)technologische sector de belangrijkste afnemers zijn. Steeds meer industrieën maken namelijk gebruik van biologische materialen en processen voor het vervaardigen van hun producten. Hiervoor hebben bio-ingenieurs het ideale profiel. Uit de cijfergegevens blijkt dat veel (gedoctoreerde) bio-ingenieurs als eerste functie in het onderzoek terechtkomen of een technische of adviseursfunctie waarnemen. Verschillende bio-ingenieurs evolueren in de loop van de tijd naar een management- of adviseursfunctie. Bekijk hier waar onze afgestudeerden werken.